Радослав Благоев

Blagoev1

Радослав Благоев е с богата експертиза в сферата на продажбите и маркетинга, той е сред топ специалистите по продажби в България. Kонцентрира се в развитието на модерни и работещи маркетинг стратегии и стратегии за продажби на базата на дълбокото познаване на спецификите на различни профили клиенти. Бизнес философията му се основава на изучаването на психологията на потребителите и таргетирания подход за маркетингова комуникация и продажби.Доказан експерт в областта на дигиталния маркетинг, с изключително концептуално мислене, което му помага да реализира максимално оптимизирани и резултатни стратегии в дигитална среда.