Антон Михайлов

д-р Антон Михайлов

Юрист, ръководител на специализирана служба по ЗМИП в небанкова финансова институция, както и съветник на различни задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Доктор е по национална сигурност от Военна академия „Г.С.Раковски“ и води курсове за разкриване на икономически престъпления във ВА „Г.С.Раковски“ и Нов български университет.

Антон Михайлов е завършил специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”, магистратура по „Мениджмънт” към Стопанския факултет на същия университет и магистратура „Национална сигурност“ в Академията на МВР. Има преминати редица курсове по противодействие на вътрешни заплахи от US Defense Counterintelligence and Security Agency.

Г-н Михайлов притежава 21 години опит във финансовия сектор. Работил е 10 години в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране и проверка на задължени лица, включително по приложението на ЗМИП и ППЗМИП.

Участвал е като лектор на множество семинари, свързани с материята по противодействие на изпирането на пари, включително и в чужбина. Има над 20 публикации в областта на финансовите пазари и вътрешната сигурност.