Радослав Недялков

3Радослав Недялков е  инвестиционен и стратегически консултант с  над 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми.
В Китов център води следните семинари:

  • Бюджетиране
  • Анализ на финансовите отчети
  • Кредитен анализ
  • Управленско счетоводство
  • Финанси за нефинансисти