Десислава Канева

Канева

Десислава Канева – адвокат, специалист по СИДДО.

Била е главен юрисконсулт – дирекция СИДДО, централно управление на НАП.

В Китов център води семинарите по СИДДО – анализ и практика.