Радослав Недялков

3Радослав Недялков е  инвестиционен и стратегически консултант с  над 20-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми.

Има значителен опит в провеждането на семинари по финансов анализ, финанси за мениджъри, стретегическо управление. Той е преподавал 12 години в бакалавърските и магистърските програми на City University of Seattle корпоративни финанси, финансов анализ и стратегически мениджмънт. Провеждал е вътрешнофирмени обучения по финансов анализ, финанси за ръководители и бюджетиране във фирми.

В Китов център води следните семинари:

  • Планиране и бюджетиране
  • Анализ на финансовите отчети
  • Кредитен анализ
  • Управленско счетоводство
  • Финанси за мениджъри