Радослав Недялков

3Радослав Недялков е  инвестиционен и стратегически консултант с  над 20-годишен финансов и управленски опит и над 15 г. опит като консултант при развитието на български фирми, някои от които са:

   НЕК ЕАД, Овергаз АД, Практикер АД, Стемо ООД, Вюрт България ЕООД, Топ Дринкс ООД, Райкомерс Конструкшън ЕАД, Еasy Asset Management, Тандем В ООД, Унитемп ООД, Цима 99 ООД, Селекта Интернешънъл, Евробул ЕООД, Хубата Сийл ООД, Триера ООД, Мания Тийм АД, Нитекс 96, FairPlay International, Артек 92,ТВС Total Broadband Communications и др.

Радослав Недялков има и значителен опит в провеждането на семинари по финансов анализ, финанси за мениждъри, стретигеческо управление. Той е преподавал 12 години в бакалавърските и магистърски програми на City University of Seattle курсовете по корпоративни финанси, финансов анализ и стратегически мениджмънт. Провеждал вътрешно-фирмени обучение по финансов анализ, финанси за ръководители и бюджетиране във фирми като: МТЕЛ, Орбико Груп,Банка ДСК, ОББ, Райкомерс Конструкшън, ,Овергаз, Челопеч Майнинг, Сензорнайт Индъстрийс,  Либхер Хаусгерете, Стемо, Амилум България, Балканстрой, Международен банков институт и др.
Г-н Недялков управлява портфейл от инвестиции в акции, облигации и деривати, емитирани от компании на европейските финансови пазари.

В Китов център води следните семинари:

  • Планиране и бюджетиране
  • Анализ на финансовите отчети
  • Кредитен анализ
  • Управленско счетоводство
  • Финанси за мениджъри