АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г.

Данъци, ТРЗ

18 март 2020 г., 10.00 – 15.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Зорница Димитрова,
експерт по социално осигуряване

Програма:

1.Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

  • Актуални проблеми при подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6.
  • Коригиране на декларации обр. 1 и обр. № 6 при изплащане на възнаграждения по граждански договори (промени, в сила от 2019 г.).
  • Коригиране на декларации обр. № 1 и обр. № 6 при деклариране на задълженията за данък.
  • Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 съгласно новата наредба.

s

2. Осигуряване на самоосигуряващи се лица – съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.

  • Период на осигуряването – вписване и заличаване от търговския регистър.
  • Договор за управление или трудов договор. Съдебна практика.
  • Осигуряване на съдружник/управител – български гражданин в дружество от ЕС. Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество.
  • Подаване на годишна данъчна декларация.

s

3. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Отпускане на пенсии от Универсален пенсионен фонд. Предстоящи промени.

4. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 150 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.