ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ДДС ДЕЛА

Данъци

27 септември 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

 1. Въведение: Съдът на ЕС (СЕС) и актуални проблеми в областта на ДДС:
  1. Обща информация за СЕС.
  2. Как да четем и тълкуваме решенията на СЕС?
  3. Как СЕС интерпретира принципите на ЕС и влиянието на прилаганите подходи върху общата система за ДДС?
 2. Практика на Съда на ЕС по ДДС дела, която е текущо приложима в български контекст.
 3. Съдебната практика на Съда на ЕС, полезна при планиране на трансгранични транзакции. Планиране на възникващи задължения за ДДС регистрация в други страни членки.
 4. Дела на СЕС в периода 2009 г. – 2018 г., при които е реферирано към Хартата на основните права на Европейския съюз. Прилагане на чл. 19 от ДОПК в контекста на съществуващата практика на СЕС.
 5. Нови моменти в практиката на българските административни съдилища.
 6. Висящи дела в Съда на ЕС, чието развитие би следвало да бъде проследено и евентуалното им влияние върху практиката на българските административни съдилища.
 7. Хармонизация на ниво ЕС на наказателните състави, приложими за ДДС измами, измами с еврофондове и т.н. Приложима ли е вече съществуващата практика на СЕС?
 8. Кратък обзор на влиянието на планираната нова система на ДДС върху дигиталната икономика, промени от 2019 г. до 2021 г.:
  1. ДДС мерките, относими към електронната търговия.
  2. Развитие на проблематиката с касовите апарати (България и останалите държави). Има ли смисъл да местим дигиталния си бизнес извън България и къде бихме били в по-облекчен режим на административно обслужване?
 9. Заключение – дискусия.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.