АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2020 Г.

Webinar, Данъци

29 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн обучение
Лектор: Валентина Василева, 
данъчен консултант

Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия

Програма на обучението :

  1. Данъчно третиране на прекратяване и разваляне на договори за доставки на стоки или услуги във връзка с извънредното положение
  2. Нови моменти при регистрация по ЗДДС.
  3. Доказване на транспорта при вътреобщностна доставка.
  4. Данъчно третиране на доставки на квоти за емисии.
  5. Особености на режима „складиране на стоки до поискване“ – условия за прилагане, документиране и деклариране.
  6. Дискусия с участниците.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

В цената са включени лекцията и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.