Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори

 

Вашето удовлетворение
е доказателство за качество
на обученията ни

 

Дата Наименование Лектор Информация Цена  
26.04.2018 ВЪПРОСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СТОКИ В ЕС. ПРИЗНАВАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ДОСТАВКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА Бойчо Момчилов 120 лв. без ДДС Записване
03.05.2018 ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА Иван Танев 170 лв. без ДДС Записване
04.05.2018 НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г. Георги Денборов, Стоян Кожухаров НОВО! 170 лв. без ДДС Записване
11.05.2018 НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ Мариета Немска, Мариана Славкова, Емилия Петкова НОВО! 170 лв. без ДДС Записване
14.05.2018 НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ Александър Костов и Красимир Кръстев, БНБ НОВО! 120 лв. без ДДС Записване
15.05.2018 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
18.05.2018 ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА Георги Денборов, Борислав Боянов НОВО! 150 лв. без ДДС Записване
21.05.2018 8 ТЕМИ ОТ ТЕКУЩАТА ПРАКТИКА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ Евгени Рангелов 170 лв. без ДДС Записване
22.05.2018 ПРОМЕНИТЕ В МСФО ЗА 2018 Г. НОВИТЕ МСФО ЗА ПРИХОДИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЛИЗИНГА Бойка Брезоева двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
28.05.2018 ОСНОВИ НА SUPPLY CHAIN MANAGEMЕNT Георги Христов НОВО! двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
30.05.2018 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Катя Драгийска, Бойка Брезоева 5-дневен, 2 модула 880 лева без ДДС Записване
05.06.2018 ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ Георги Денборов 150 лв. без ДДС Записване
07.06.2018 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
08.06.2018 ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Гергана Николова полудневен семинар в София 120 лв. без ДДС Записване
11.06.2018 ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Гергана Николова полудневен семинар в Пловдив 120 лв. без ДДС Записване
15.06.2018 ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Валентина Василева 120 лв. без ДДС Записване
18.06.2018 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
25.06.2018 ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ Цветелина Гюрова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
28.06.2018 НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА Ася Иванова 170 лв. без ДДС Записване