Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
14.09.2018 УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ Иван Танев 170 лв. без ДДС Записване
17.09.2018 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА ВЪВ ФИРМАТА Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
19.09.2018 НОВИ МОМЕНТИ В ППЗДДС ЗА 2018 Г. АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС Валентина Василева полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
20.09.2018 ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ Теодора Дичева полудневен семинар в Пловдив 120 лв. без ДДС Записване
27.09.2018 ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. И В НОРМИТЕ ЗА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ Теодора Дичева, Зорница Димитрова 170 лв. без ДДС Записване
28.09.2018 НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г. Георги Денборов, Тодор Коларов 170 лв. без ДДС Записване
01.10.2018 ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ Аксения Добазова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
03.10.2018 НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА Ася Иванова 170 лв. без ДДС Записване
11.10.2018 ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
19.10.2018 ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА Георги Денборов, Борислав Боянов 170 лв. без ДДС Записване
22.10.2018 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Катя Драгийска, Бойка Брезоева 5-дневен, 2 модула 880 лева без ДДС Записване