Човешки ресурси

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

18 – 19 февруари 2021 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г.

Човешки ресурси

11 февруари 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване 9.30 – 13.15 ч. Лектор Теодора Дичева Промени в трудовото законодателство през 2021 г. 1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на извънредния труд, определяне на списък с работни места за трудоустроени, изпълниние

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г.

Човешки ресурси

27 януари 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Следваща дата – 11 февруари 2021 г. 9.30 – 13.15 ч. Промени в трудовото законодателство през 2021 г. Лектор Теодора Дичева 1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

10 ноември 2020 г., 10.00 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч.; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.50 – почивка; 11.50 – 13.20 – учебна сесия; 13.20 – 14.00 – почивка; 14.00 – 15.30 ч. – учебна сесия; 15.30 – 15.45 ч. – почивка; 15.45 — 17.15 ч.

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

8 – 9 октомври 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

25 септември 2020 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч. ПРОГРАМА: Актуални промени в трудовото законодателство. Трудови договори за допълнителен труд (чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ) и възможности за вътрешно заместване (чл. 259 от КТ). Особености при сключване

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

6 – 7 юли 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

4-5 юни 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  4 юни (четвъртък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.45 – почивка; 11.45 – 13.30 – учебна сесия и дискусия 5 юни (петък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 –

Read More

ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

28 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Преглед на уредбата на трудовите правоотношение в Закона за мерките и действията по

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 април 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Ася ИВАНОВА  Семинарът е отложен. Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и решават реални казуси

Read More