Човешки ресурси

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

25 – 26 май 2021 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ТРУДОВИТЕ ДОСИЕТА И ВОДЕНЕТО ИМ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

20 април 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова Документите в трудовото досие. Обзор. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.  Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване

Read More

ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Човешки ресурси

23 март 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова ПРОГРАМА: 1. Сключване и изменение на трудовото правоотношение: – Документи при постъпване на работа съобразно изискванията за защита на личните данни. – Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор. – Трудов договор –   видове, кога и как се договаря срок за изпитване.

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА 2021 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

12 март 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване 9.30 – 13.15 ч. Лектор Теодора Дичева Промени в трудовото законодателство през 2021 г. 1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на извънредния труд, определяне на списък с работни места за трудоустроени, изпълниние

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

18 – 19 февруари 2021 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г.

Човешки ресурси

11 февруари 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване 9.30 – 13.15 ч. Лектор Теодора Дичева Промени в трудовото законодателство през 2021 г. 1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на извънредния труд, определяне на списък с работни места за трудоустроени, изпълниние

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г.

Човешки ресурси

27 януари 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Следваща дата – 11 февруари 2021 г. 9.30 – 13.15 ч. Промени в трудовото законодателство през 2021 г. Лектор Теодора Дичева 1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

10 ноември 2020 г., 10.00 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч.; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.50 – почивка; 11.50 – 13.20 – учебна сесия; 13.20 – 14.00 – почивка; 14.00 – 15.30 ч. – учебна сесия; 15.30 – 15.45 ч. – почивка; 15.45 — 17.15 ч.

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

8 – 9 октомври 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

25 септември 2020 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч. ПРОГРАМА: Актуални промени в трудовото законодателство. Трудови договори за допълнителен труд (чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ) и възможности за вътрешно заместване (чл. 259 от КТ). Особености при сключване

Read More