Човешки ресурси

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА ГИТ

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

20 февруари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване; Теодора Дичева – специалист по трудово право; .  Програма: . 9.30 – 13.00 ч.- Промени в осигуритeлното законодателство за 2023 г. Актуални въпроси. Лектор – Зорница Димитрова . 1. Закон за продължаване действието на разпоредби на

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Човешки ресурси

24 януари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване; Теодора Дичева – специалист по трудово право; .  Програма: . 9.30 – 13.00 ч.- Промени в осигуритeлното законодателство за 2023 г. Актуални въпроси. Лектор – Зорница Димитрова . 1. Закон за продължаване действието на разпоредби на

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Човешки ресурси

27 януари 2023 г., 9.30 – 15.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Пенка Митрева – началник отдел в ИА Главна инспекция по труда Обучението е предназначено за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – специалистите по безопасност

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 февруари 2023 г., 09.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА    Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит. Участниците да

Read More

ТРУДОВОТО ДОСИЕ И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕГО

Човешки ресурси

20 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова . Програма: . Личното трудово досие и документите през различните фази на живот на трудовото правоотношение: 1..Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента за защита на личните данни/.– трудов договор – длъжностна характеристика –документи, доказващи квалификация и правоспособност– декларации и други

Read More

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, В СИЛА ОТ 01.08.2022 г. ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 октомври 2022 г., 9.30 – 14.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА 1. Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г. 1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:  – задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при

Read More

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА – ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 октомври 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма:   1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги 2.

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

24 – 25 ноември 2022 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Човешки ресурси

28 септември 2022 г., 9.30 – 14.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право   ПРОГРАМА 1. Промени в Кодекса на труда в сила от 01. 08. 2022 г. 1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор:  – задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при

Read More

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ МЕСЕЧНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПРИ ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. №1 и №6

ТРЗ, Човешки ресурси

16 септември 2022 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: Нови размери на данъчните облекчения за деца. Ползване на данъчните облекчения за деца чрез месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6 при различни хипотези

Read More