Човешки ресурси

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

10 ноември 2020 г., 10.00 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч.; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.50 – почивка; 11.50 – 13.20 – учебна сесия; 13.20 – 14.00 – почивка; 14.00 – 15.30 ч. – учебна сесия; 15.30 – 15.45 ч. – почивка; 15.45 — 17.15 ч.

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

8 – 9 октомври 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

25 септември 2020 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч. ПРОГРАМА: Актуални промени в трудовото законодателство. Трудови договори за допълнителен труд (чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ) и възможности за вътрешно заместване (чл. 259 от КТ). Особености при сключване

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

6 – 7 юли 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

4-5 юни 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  4 юни (четвъртък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.45 – почивка; 11.45 – 13.30 – учебна сесия и дискусия 5 юни (петък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 –

Read More

ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

28 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Преглед на уредбата на трудовите правоотношение в Закона за мерките и действията по

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 април 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Ася ИВАНОВА  Семинарът е отложен. Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и решават реални казуси

Read More

ОЦЕНКА И ГРАДИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ТРЗ, Човешки ресурси

19 – 20 март 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Ася ИВАНОВА  ТЕМИ: Организационна структура; Видове организационни структури; Длъжности. Анализ на длъжностите; Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането; Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците; Методи за

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

6 март 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Пенка Митрева, началник отдел в ИА “Главна инспекция по труда”; Теодора Дичева, специалист по трудово право Обучението е предназначено за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни

Read More

ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

28 февруари 2020 г., 10.00 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, специалист по администриране на персонала;  адв. Станимира Чюбатарова Програма на семинара: 10.00 – 13.30 ч.  Лектор: Тодорка Сарафова Комплектоване на лично трудово досие: индивидуален трудов договор уведомление по чл. 62 на ТД длъжностна характеристика и нейните елементи декларации за безопасност на

Read More