Човешки ресурси

ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. № 1 И № 6 ПРИ НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ ОТ ПРАКТИКАТА

ТРЗ, Човешки ресурси

4 ноември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право Програма: 1. Подаване на коригиращи декларации при изплащане на допълнителни възнаграждения. 2. Подаване на коригиращи декларации при по-късно представяне на болничен лист. 3. Подаване на декларации при изплащане на обезщетение за оставане без работа и при незаконно уволнение.

Read More

ТРУДОВОТО ДОСИЕ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕГО. СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

5 ноември 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова Програма: 1. Трудовото досие – необходими документи и изисквания, във връзка с Общия регламент за защита на личните данни. 2. Възникване, действие и прекратяване на трудовото правоотношение. Решения на Върховния касационен съд по трудови дела. Разглеждане на конкретни примери. 3. Личните данни в

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

21 – 22 октомври 2021 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – АКТУАЛНИ КАЗУСИ

ТРЗ, Човешки ресурси

28 септември 2021 г., 9.30 – 15.00 ч.Онлайн семинарЛектор : Теодора Дичева – специалист по трудово право 1..Новите моменти в разпоредбите, регламентиращи контролната дейност и правомощията на инспекторите по труда. Процедурата за сключване на споразумение в административнонаказателното производство – предимства и ограничения. 2. Възможностите, които дава Кодексът на труда при разпределение на работното време: удължено, непълно и

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 октомври 2021 г., 09.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  Вход в онлайн платформата: 9.15 – 09.30 ч.; 09.30 – 11.00 – учебна сесия; 11.00 – 11.20 – почивка; 11.20 – 13.00 – учебна сесия; 13.00 – 13.45 – почивка; 13.45 – 15.00 ч. – учебна сесия; 15.00 – 15.20 ч. – почивка; 15.20 — 17.00

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

25 – 26 май 2021 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ТРУДОВИТЕ ДОСИЕТА И ВОДЕНЕТО ИМ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

20 април 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова Документите в трудовото досие. Обзор. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.  Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване

Read More

ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Човешки ресурси

23 март 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова ПРОГРАМА: 1. Сключване и изменение на трудовото правоотношение: – Документи при постъпване на работа съобразно изискванията за защита на личните данни. – Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор. – Трудов договор –   видове, кога и как се договаря срок за изпитване.

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА 2021 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

12 март 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване 9.30 – 13.15 ч. Лектор Теодора Дичева Промени в трудовото законодателство през 2021 г. 1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на извънредния труд, определяне на списък с работни места за трудоустроени, изпълниние

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

18 – 19 февруари 2021 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите. Да

Read More