ТРЗ

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

4-5 юни 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  4 юни (четвъртък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.45 – почивка; 11.45 – 13.30 – учебна сесия и дискусия 5 юни (петък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 –

Read More

ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

28 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Преглед на уредбата на трудовите правоотношение в Закона за мерките и действията по

Read More

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Webinar, ТРЗ

24 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъчно и осигурително право Обучението включва: Промените в Кодекса за социално осигуряване, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП, Схемата за подпомагане на осигурителите – правоимащи лица, и механизъм на действие, Възможностите на осигурителите за намаляване

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 април 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Ася ИВАНОВА  Семинарът е отложен. Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и решават реални казуси

Read More

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г.

Данъци, ТРЗ

18 март 2020 г., 10.00 – 15.30 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване Програма: 1.Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Актуални проблеми

Read More

ОЦЕНКА И ГРАДИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ТРЗ, Човешки ресурси

19 – 20 март 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Ася ИВАНОВА  ТЕМИ: Организационна структура; Видове организационни структури; Длъжности. Анализ на длъжностите; Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането; Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците; Методи за

Read More

ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

28 февруари 2020 г., 10.00 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, специалист по администриране на персонала;  адв. Станимира Чюбатарова Програма на семинара: 10.00 – 13.30 ч.  Лектор: Тодорка Сарафова Комплектоване на лично трудово досие: индивидуален трудов договор уведомление по чл. 62 на ТД длъжностна характеристика и нейните елементи декларации за безопасност на

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

18 февруари 2020 г., 10.00 – 17.30 ч. София, ул. “Хан Аспарух” 24, Учебен център Финсис, ет. 2 Лектори : Теодора ДИЧЕВА – специалист по трудово право; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително законодателство НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева І. Трудовото законодателство през 2020 г. През 2020 г. започва прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

6 – 7 февруари 2020 г., 9.30 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Няма свободни места! Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката

Read More

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2020 Г. Подаване на декларации обр. № 1 и № 6 съгласно новата НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г.

ТРЗ, Човешки ресурси

29 януари 2020 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване Програма: Промени в социалното осигуряване през 2020 г. Минимален и максимален осигурителен доход. Минимални обезщетения от ДОО. Съхраняване на документи от значение за определяне на осигурителния доход и осигурителния стаж. Промени в пенсионното производство. Новата

Read More