ТРЗ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ МЕСЕЧНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПРИ ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. №1 и №6

ТРЗ, Човешки ресурси

16 септември 2022 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право . Програма: Нови размери на данъчните облекчения за деца. Ползване на данъчните облекчения за деца чрез месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6 при различни хипотези

Read More

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 г. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРОМЕНИ В ЗДДФЛ

ТРЗ, Финанси и счетоводство

18 март 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право Програма: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ бр.18/ 04.03.2022 г.)Минимален и максимален осигурителен доход.Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.2. Промени в социалното осигуряване.Определяне размера на пенсиите.Предоставяне на ваучери за

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

14 – 15 април 2022 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 г.

ТРЗ, Човешки ресурси

24 февруари 2022 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право; адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване . Програма: I модул – 9.30 ч.- 13.00 ч. – Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2022 г. Лектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право 1. Законови изисквания към

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

18 февруари 2022 г., 09.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Ася ИВАНОВА  Вход в онлайн платформата: 9.15 – 09.30 ч.; 09.30 – 11.00 – учебна сесия; 11.00 – 11.20 – почивка; 11.20 – 13.00 – учебна сесия; 13.00 – 14.00 – обедна почивка; 13.45 – 15.00 ч. – учебна сесия; 15.00 – 15.20 ч. – почивка; 15.20 —

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 Г. – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ТРЗ, Човешки ресурси

27 януари 2022 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване Възможност за участие в модул по избор. Програма: I модул – 9.30 ч.- 13.00 ч. – Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2022 г. Лектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Законови изисквания към

Read More

ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА ПО ЗДДФЛ. ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

ТРЗ, Финанси и счетоводство

15 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Евгения Попова 1. Особености при формиране на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ. 2. Актуални моменти при прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2021 г. Ангажименти на работодателите и на физическите лица. Механизъм за ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 г. и прилагане на

Read More

ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА

ТРЗ, Човешки ресурси

Как трудовото законодателство отговаря на ограниченията, наложени от извънредната епидемична обстановка. Задължения и възможности на страните по трудовото правоотношение, във връзка с наложените противоепидемични мерки 1 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор : Теодора Дичева – специалист по трудово право 1. Право или задължение има работодателя да приложи ограниченията, наложени от здравните власти по време

Read More

ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. № 1 И № 6 ПРИ НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ ОТ ПРАКТИКАТА

ТРЗ, Човешки ресурси

4 ноември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право Програма: 1. Подаване на коригиращи декларации при изплащане на допълнителни възнаграждения. 2. Подаване на коригиращи декларации при по-късно представяне на болничен лист. 3. Подаване на декларации при изплащане на обезщетение за оставане без работа и при незаконно уволнение.

Read More

ТРУДОВОТО ДОСИЕ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕГО. СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

5 ноември 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова Програма: 1. Трудовото досие – необходими документи и изисквания, във връзка с Общия регламент за защита на личните данни. 2. Възникване, действие и прекратяване на трудовото правоотношение. Решения на Върховния касационен съд по трудови дела. Разглеждане на конкретни примери. 3. Личните данни в

Read More