Счетоводен семинар

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ НСС КЪМ МСС СЪГЛАСНО МСФО 1 ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 октомври 2019 г., 10.00 – 17.00 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който (§ 59 и 60 от ПЗР) се правят промени в

Read More

НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ И ПРОМЕНИ В ДРУГИ МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА 2019 Г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

10 юли 2019 г., 9.30 – 17.30 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор Програма 9.30 – 16.00 ч. МСФО 16 Лизинг (Регламент (ЕС) 2017/1986 от  31 октомври 2017 г.): * Цел, обхват и  основни различия с МСС 17 Лизинг. * Нова дефиниция за лизинга и

Read More

НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

19 април 2019 г., 9.30 – 17.30 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Програма МСФО 16 Лизинг – цел, обхват и основни различия с МСС 17 Лизинг. Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг. Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти в договор. Комбинация

Read More

8 ТЕМИ ОТ ТЕКУЩАТА ПРАКТИКА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2018 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Евгени Рангелов   Програма на семинара: Дивидентите: счетоводно отчитане и данъчно третиране; давност на начислени дивиденти. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по чл. 68 от ЗКПО на приходи и разходи, предоставени като дарение или целеви средства от трети

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2018 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

1 – 2 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, ул. “Хан Аспарух” 37, Учебен център Финсис Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 1 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – Лектор Димитър Войнов Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г. Годишно данъчно приключване на 2017 г. 1.Промени в ЗКПО и Закона

Read More

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ – 2018 Г.

Счетоводен семинар, ТРЗ

30 януари 2018 г., 10.00 –14.00 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Елка Атанасова, началник отдел, НОИ Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване – 2018 г.  Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по

Read More

ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ обр. №6 и №1. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Счетоводен семинар, ТРЗ

16 февруари 2018 г., 10.00 –14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Малина Панайотова, н-к отдел, НАП Нови моменти и практически казуси при подаването и приема  на данните с Декларация обр.№1 и Декларация обр.№6. през 2018г. Уведомления за трудови договори – практически казуси – логика и корекция на данните.

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2018 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

16 -17 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 16 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – Лектор Димитър Войнов Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г. Годишно данъчно приключване на 2017 г. 1.Промени в ЗКПО и Закона за

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г. В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Счетоводен семинар

19 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Мария Цветанова, консултант бюджетно счетоводство Програма: Нормативни изисквания за съставяне на годишния финансов отчет. Съдържание на годишния финансов отчет съгласно Заповед № 1338 от 2015 г. на министъра на финансите: – Баланс към 31.12.; – Отчет за приходи и

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала “Китов център”, ул. Люлин планина 33 а, ет.1 Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова   19 декември, 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов 1. Промени в ЗКПО през 2017 г. подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март подаване на декларации по електронен път отразяване на

Read More