Счетоводен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО НА 2022 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗКПО.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. Коментар по промените в следните направления: Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване

Read More

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

18 април 2022 г., 9.30 – 13.30 ч. Онлайн семинарЛектор: Д-р Борислав Боянов . Програма: . 1. Въведение Същност и класификация на електронните пари. Място, роля и значение на криптоактивите. Добиване на криптовалути. Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите. Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС. Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

25 март 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   Програма: 1. Промени в ЗКПО през 2022 г.Лично ползване на фирмени активиВаучери за хранаПродажба с обратен оперативен лизингКонтролирани чуждестранни дружестваХибридни образувания 2. Актуални въпросиСчетоводно отчитане и данъчно третиране на:финансирания във връзка с цената на електрическата

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

23 февруари 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   Програма: 1. Промени в ЗКПО през 2022 г. 2. Промени в ЗКПО през 2021 г.  Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО Промяна в авансовите вноски Промени в данъците върху разходите

Read More

ЗДДФЛ и ЗКПО – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОМЕНИ. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

2 февруари 14.00 – 17.00 ч.  – 3 февруари 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори:  Евгения Попова, Димитър Войнов Програма:   2 февруари 14.00 – 17.15 ч. Годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2021 г.  Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ. . 1. Преглед на промените, които имат отношение към облагането

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

17 – 18 януари 2022 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова , Поради забавяне на промените в данъчните закони семинарът се отлага. Следващи дати – 2 – 3 февруари; 23 февруари (ЗКПО) и 28 февруари (ЗДДС и ЗДДФЛ). Регистрациите са валидни за следващи дати по избор.   Сумата се превежда

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

От 31 май 2020 г. до 30 юни 2021 г. (10 занятия от 17.30 ч. до 19.00 ч.)Онлайн обучениеВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците. График за

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1. Форми на преобразуване за данъчни цели: вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност, замяна на акции. 1 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: преобразуващите се дружества; приемащите и новоучредените дружества; акционерите и съдружниците

Read More

ПРОМЕНИ В ППЗДДС (обн. ДВ бр. 27 / 02.04.2021 г.). НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ В ЕС, ВАЛИДНИ ОТ 01.07.2021 г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор:  Моника Петрова, началник отдел в НАП Цена 80 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар

14 – 15 януари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 14 януари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС . Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на

Read More