Счетоводен семинар

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

31 май 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Данъчно събитие при договорите за строителство. 2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС. 3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС. 4. Облагаеми доставки на нови сгради и

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2024 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2023 Г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

18 – 19 януари 2024 г., 9.00 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Моника Петрова, Евгения Попова, Димитър Войнов .   Програма: 18 януари 2024 г. . 9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Промени в ЗДДС за 2024 г.  Актуална данъчна практика. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1. Промени, свързани с регистрацията по инициатива

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

От 30 октомври 2023 г. до 30 ноември 2023 г. ( понеделник и четвъртък от 18.30 ч. до 20.00 ч.).Онлайн на платформа ZOOMВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език . Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене

Read More

ПРОМЕНИ В НЯКОИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

26 септември 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой и данъчното им отражение Намаляване на допустимия размер на разпределените дивиденти в брой Намаляване на допустимия размер на скритото разпределение на печалба в брой Ограничаване

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО НА 2022 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗКПО.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. Коментар по промените в следните направления: Увеличаване на необлагаемата сума Възможност за плащане и на други неща освен храна Възможност за натрупване

Read More

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

18 април 2022 г., 9.30 – 13.30 ч. Онлайн семинарЛектор: Д-р Борислав Боянов . Програма: . 1. Въведение Същност и класификация на електронните пари. Място, роля и значение на криптоактивите. Добиване на криптовалути. Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите. Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС. Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

25 март 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   Програма: 1. Промени в ЗКПО през 2022 г.Лично ползване на фирмени активиВаучери за хранаПродажба с обратен оперативен лизингКонтролирани чуждестранни дружестваХибридни образувания 2. Актуални въпросиСчетоводно отчитане и данъчно третиране на:финансирания във връзка с цената на електрическата

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

23 февруари 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство   Програма: 1. Промени в ЗКПО през 2022 г. 2. Промени в ЗКПО през 2021 г.  Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО Промяна в авансовите вноски Промени в данъците върху разходите

Read More

ЗДДФЛ и ЗКПО – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОМЕНИ. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

2 февруари 14.00 – 17.00 ч.  – 3 февруари 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори:  Евгения Попова, Димитър Войнов Програма:   2 февруари 14.00 – 17.15 ч. Годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2021 г.  Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ. . 1. Преглед на промените, които имат отношение към облагането

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

17 – 18 януари 2022 г., 9.30 – 17.15 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова , Поради забавяне на промените в данъчните закони семинарът се отлага. Следващи дати – 2 – 3 февруари; 23 февруари (ЗКПО) и 28 февруари (ЗДДС и ЗДДФЛ). Регистрациите са валидни за следващи дати по избор.   Сумата се превежда

Read More