Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
11.10.2022 КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА - ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ адв. Зорница Димитрова онлайн семинар 100 лв. без ДДС Записване
17.10.2022 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ Марияна Мирчева онлайн курс 190 лв. без ДДС. Записване
19.10.2022 ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, В СИЛА ОТ 01.08.2022 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ Теодора Дичева онлайн семинар 100 лв. без ДДС Записване
20.10.2022 ТРУДОВОТО ДОСИЕ И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НЕГО адв. Станимира Чюбатарова онлайн семинар 100 лв. без ДДС Записване
21.10.2022 ДАНЪЧНИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ТРАНСАКЦИИТЕ С КРИПТОАКТИВИ Борислав Боянов онлайн семинар 160 лв. без ДДС Записване
24.10.2022 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ Георги Христов двудневен онлайн семинар 320 лв. без ДДС Записване
04.11.2022 МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ Иван Антонов онлайн семинар 150 лв. без ДДС Записване
21.11.2022 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО НА 2022 Г. ПРОМЕНИ В ЗКПО Димитър Войнов онлайн семинар 160 лв. без ДДС Записване
21.11.2022 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г. Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова двудневен онлайн семинар 300 лв. без ДДС Записване
24.11.2022 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен онлайн семинар 340 лв. без ДДС Записване
29.11.2022 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г. ПО ЗДДС И ЗДДФЛ. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА НАП Моника Петрова, Евгения Попова онлайн семинар 160 лв. без ДДС Записване
19.12.2022 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г. Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова двудневен онлайн семинар 300 лв. без ДДС Записване