Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
21.05.2019 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА И НОВИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ Йорданка Иванова еднодневен семинар 150 лв. без ДДС Записване
22.05.2019 ЛИЗИНГ - СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛАГАЩИ НСС Димитър Войнов полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
28.05.2019 ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Тодорка Сарафова, Станимира Чюбатарова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
02.06.2019 ПЪТЯТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Мими Йотова еднодневен курс 204 лв. с ДДС Записване
03.06.2019 ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА Йордан Карабинов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
05.06.2019 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
07.06.2019 АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС И ППЗДДС ЗА 2019 Г. Валентина Василева полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
17.06.2019 НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ Георги Денборов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
24.06.2019 ЗАКОНЪТ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕРКИ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ Йорданка Иванова, Красимир Коцев еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
26.06.2019 ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ Димитър Войнов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
27.06.2019 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДОПУСНАТИ СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ Димитър Войнов полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
28.06.2019 ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ след приемането на ЗИД на ЗМИП (приет от НС на второ гласуване на 16.0 Георги Денборов, Тодор Коларов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
02.07.2019 ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ Цветелина Гюрова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
08.07.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
16.10.2019 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Катя Драгийска, Бойка Брезоева 5-дневен, 2 модула 880 лв. без ДДС Записване