Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
28.03.2019 ПРАВНИ РЕГУЛАЦИИ В МАРКЕТИНГА. ЛОЯЛНА И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ Румяна Карлова, Радостина Георгиева, Ивайло Георгиев еднодневен семинар НОВО! 180 лв. без ДДС Записване
02.04.2019 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА Десислава Калудова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
02.04.2019 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ Марияна Мирчева вечерен курс, 20 учебни часа 190 лв. без ДДС Записване
04.04.2019 ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
08.04.2019 ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА Ася Иванова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
10.04.2019 НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ Мария Кръстева еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
12.04.2019 ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ Иван Танев еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
15.04.2019 ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА? Иван Антонов, Георги Денборов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
19.04.2019 НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 г. Бойка Брезоева еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
22.04.2019 ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ Станимира Чюбатарова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
23.04.2019 ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Антон Михайлов, юрист; Иван Кавръков, юрист съвместно с "Алсас" ЕООД 190 лв. без ДДС Записване
13.05.2019 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
15.05.2019 НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ Данко Мицев полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
16.05.2019 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
21.05.2019 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА И НОВИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ Йорданка Иванова еднодневен семинар 150 лв. без ДДС Записване
29.05.2019 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Катя Драгийска, Бойка Брезоева 5-дневен, 2 модула 880 лв. без ДДС Записване
03.06.2019 ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА Йордан Карабинов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване