Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
29.11.2022 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 Г. ПО ЗДДС И ЗДДФЛ. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА НАП Моника Петрова, Евгения Попова онлайн семинар 160 лв. без ДДС. Отстъпки за ранно записване Записване
05.12.2022 ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ Радослав Недялков онлайн семинар 250 лв. без ДДС Записване
15.12.2022 ПРОМЕНИТЕ В МСС/МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2022 г. Бойка Брезоева онлайн семинар 180 лв. без ДДС Записване
16.12.2022 ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ПРЕЗ 2022 Г. - СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ Евгения Попова онлайн семинар 100 лв. без ДДС Записване
19.12.2022 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г. Д. Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова двудневен онлайн семинар 300 лв. без ДДС. Отстъпки за ранно записване Записване
07.02.2023 ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД Ася Иванова онлайн семинар 180 лв. без ДДС Записване