Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
14.10.2019 ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
16.10.2019 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Катя Драгийска, Бойка Брезоева 5-дневен, 2 модула 880 лв. без ДДС Записване
21.10.2019 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА Десислава Калудова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
22.10.2019 ПРЕМИНАВАНЕ ОТ НСС КЪМ МСС СЪГЛАСНО МСФО 1 ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Бойка Брезоева еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
24.10.2019 ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Иван Антонов, адв. Георги Денборов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
28.10.2019 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
31.10.2019 ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Тодорка Сарафова, Станимира Чюбатарова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
05.11.2019 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ - ЧАСТ ІІ Марияна Мирчева вечерен курс, 20 учебни часа 190 лв. без ДДС Записване
06.11.2019 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
08.11.2019 ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА Йордан Карабинов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
11.11.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
13.11.2019 ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
15.11.2019 ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО ЗДДС И ЗКПО НА 2019 Г. Валентина Василева, Валентина Гекова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
18.11.2019 ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ДОПК Георги Денборов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
21.11.2019 ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА Ася Иванова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
27.11.2019 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
29.11.2019 РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗМИП Георги Денборов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
10.12.2019 ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ Данко Мицев полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
12.12.2019 ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ Цветелина Гюрова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
16.12.2019 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване