Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
27.03.2023 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ Марияна Мирчева вечерен онлайн курс 210 лв. без ДДС Записване
31.03.2023 ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА адв. Зорница Димитрова онлайн семинар 120 лв. без ДДС Записване
05.04.2023 МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗМИП адв. Грета Гавраилова онлайн семинар 160 лв. без ДДС. Записване
19.04.2023 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен онлайн семинар 340 лв. без ДДС Записване
21.04.2023 НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС Валентина Василева онлайн семинар 140 лв. без ДДС Записване