Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
29.09.2023 ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ. ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Теодора Дичева онлайн семинар 130 лв. без ДДС Записване
06.10.2023 ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И НОВИ МОМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ доц. Тодор Коларов, д-р Антон Михайлов онлайн семинар 220 лв. без ДДС Записване
25.10.2023 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен онлайн семинар 340 лв. без ДДС Записване
27.10.2023 СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Теодора Дичева онлайн семинар 130 лв. без ДДС Записване
30.10.2023 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ Мариана Мирчева вечерен онлайн курс 210 лв. без ДДС Записване
31.10.2023 ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН Димитър Войнов онлайн семинар 140 лв. без ДДС Записване
15.11.2023 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023 Г. Валентина Василева, Евгения Попова, Димитър Войнов двудневен онлайн семинар 300 лв. без ДДС Записване
15.11.2023 ГОДИШНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023 Г. ПО ЗДДС И ЗДДФЛ Валентина Василева, Евгения Попова онлайн семинар 180 лв. без ДДС Записване
29.11.2023 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ЗА 2023 Г. Димитър Войнов онлайн семинар 180 лв. без ДДС Записване