Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
20.05.2022 ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ Димитър Войнов онлайн семинар 90 лв. без ДДС Записване
26.05.2022 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ Георги Христов онлайн семинар 320 лв. без ДДС Записване
13.06.2022 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен онлайн семинар 320 лв. без ДДС Записване
17.06.2022 ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН Димитър Войнов онлайн семинар 120 лв. без ДДС Записване
23.06.2022 ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА адв. Станимира Чюбатарова онлайн семинар 120 лв. без ДДС Записване