Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
18.02.2019 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
22.02.2019 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 Г. Теодора Дичева полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
26.02.2019 НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ Данко Мицев полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
28.02.2019 ПРОМЕНИТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВЪВЕДЕНИ С ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Йорданка Иванова полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
01.03.2019 ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И НОВИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ Георги Денборов, Тодор Коларов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
05.03.2019 ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО И В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА 2019 Г. Димитър Войнов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
06.03.2019 НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ Данко Мицев полудневен семинар в Пловдив 120 лв. без ДДС Записване
07.03.2019 УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ Иван Танев еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
11.03.2019 ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП Цветелина Гюрова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
14.03.2019 ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
21.03.2019 ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА Ася Иванова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
28.03.2019 ЛОЯЛНА И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ В ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА Румяна Карлова, Радостина Георгиева, Ивайло Георгиев еднодневен семинар НОВО! 180 лв. без ДДС Записване
02.04.2019 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА Десислава Калудова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
04.04.2019 ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване