Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
30.05.2024 ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА - ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ, ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ. ДРУГИ ВИДОВЕ ВАУЧЕРИ - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ адв. Зорница Димитрова онлайн семинар 160 лв. без ДДС Записване
31.05.2024 ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Валентина Василева онлайн семинар 140 лв. без ДДС Записване
06.06.2024 РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ - ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ. СРОЧНИ, СЕЗОННИ И ДИСТАНЦИОННИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОТПУСКИТЕ Теодора Дичева онлайн семинар 140 лв. без ДДС. Отстъпка за ранно записване Записване
07.06.2024 КИБЕРСИГУРНОСТ И ОБЛАЧНИ УСЛУГИ В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Цанко Цолов, Бойчо Бойчев онлайн семинар 140 лв. без ДДС. Отстъпка за ранно записване Записване
13.06.2024 НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ- ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ адв. Николай Стоянов онлайн семинар 140 лв. без ДДС. Отстъпка за ранно записване Записване
14.06.2024 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ, НАЕТИ НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ адв. Зорница Димитрова онлайн семинар 140 лв. без ДДС. Отстъпка за ранно записване Записване
18.06.2024 ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ.117 ЗДДС. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ППЗДДС НА ДОСТАВКИТЕ НА УСЛУГИ Валентина Василева онлайн семинар 150 лв. без ДДС. Отстъпка за ранно записване Записване
21.06.2024 ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ Димитър Войнов онлайн семинар 150 лв. без ДДС. Отстъпка за ранно записване Записване