Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
27.01.2021 ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г. Теодора Дичева, Зорница Димитрова Няма свободни места. Следваща дата -11 февруари 140 лв. без ДДС Записване
01.02.2021 ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ДОПК, ПРИЛАГАЩИ СЕ ОТ 01.01.2020 г. адв. Георги Денборов онлайн семинар 160 лв. без ДДС Записване
04.02.2021 ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен онлайн семинар 270 лв. без ДДС Записване
11.02.2021 ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г. Теодора Дичева, Зорница Димитрова онлайн семинар 140 лв. без ДДС Записване
18.02.2021 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен онлайн семинар 340 лв. без ДДС Записване
23.02.2021 НОВИ МОМЕНТИ В ДДС, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС адв. Георги Денборов Онлайн семинар в два полудни 140 лв. без ДДС Записване