Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
17.09.2019 ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ Данко Мицев полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
19.09.2019 ГЪВКАВИ ФОРМИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ Теодора Дичева 150 лв. без ДДС Записване
20.09.2019 УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ДОСТАВЧИЦИ Иван Танев еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
24.09.2019 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ - ЧАСТ І Марияна Мирчева вечерен курс, 20 учебни часа 190 лв. без ДДС Записване
26.09.2019 ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Тодорка Сарафова, Станимира Чюбатарова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
27.09.2019 ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ДДС ДЕЛА Георги Денборов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
30.09.2019 ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ Йордан Карабинов 1,5 дни 260 лв. без ДДС Записване
03.10.2019 ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ Цветелина Гюрова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
07.10.2019 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
11.10.2019 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА И НОВИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ Йорданка Иванова 150 лв. без ДДС Записване
14.10.2019 ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
16.10.2019 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Катя Драгийска, Бойка Брезоева 5-дневен, 2 модула 880 лв. без ДДС Записване
21.10.2019 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА Десислава Калудова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
24.10.2019 ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА Иван Антонов, адв. Георги Денборов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
05.11.2019 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ - ЧАСТ ІІ Марияна Мирчева вечерен курс, 20 учебни часа 190 лв. без ДДС Записване
06.11.2019 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване