Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
24.09.2021 ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН Димитър Войнов онлайн семинар 100 лв. без ДДС Записване
28.09.2021 ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - АКТУАЛНИ КАЗУСИ Теодора Дичева онлайн семинар 120 лв. без ДДС Записване
30.09.2021 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ Радослав Недялков онлайн семинар 250 лв. без ДДС Записване
07.10.2021 ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД Ася Иванова онлайн семинар 160 лв. без ДДС Записване
21.10.2021 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен онлайн семинар 340 лв. без ДДС Записване
28.10.2021 ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ Радослав Недялков двудневен онлайн семинар 450 лв. без ДДС Записване
05.11.2021 ТРУДОВО ДОСИЕ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ВЪЗНИКВАНЕ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ адв. Станимира Чюбатарова онлайн семинар 150 лв. без ДДС Записване
15.11.2021 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен онлайн семинар 320 лв. без ДДС Записване