Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
29.10.2018 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
31.10.2018 НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Мария Кръстева еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
01.11.2018 ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА СФЕРА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г. КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ Петя Точева, Георги Денборов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
05.11.2018 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
07.11.2018 НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Мария Кръстева еднодневен семинар в Пловдив 170 лв. без ДДС Записване
08.11.2018 ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ Ася Иванова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
12.11.2018 ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП Цветелина Гюрова двудневен семинар 340 лв.без ДДС Записване
16.11.2018 ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 Г. ПО ЗКПО И ЗДДС Славея Куртева, Даниела Даракчиева еднодневен семинар в Пловдив 170 лв. без ДДС - 15% отстъпка до 30 октомври Записване
20.11.2018 КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС Зорница Димитрова еднодневен семинар 140 лв. без ДДС Записване
22.11.2018 ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
26.11.2018 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ - ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ НАСОКИ НА ОИСР И БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА Георги Денборов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
27.11.2018 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС - 15% отстъпка до 10 ноември Записване
03.12.2018 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
05.12.2018 ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ Цветелина Гюрова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
19.12.2018 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС - 15% отстъпка до 30 ноември Записване