Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лектори
  • чрез онлайн обучения – отговорност за общото здравеДата Наименование Лектор Информация Цена  
27.10.2020 ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ДОПК, ПРИЛАГАЩИ СЕ ОТ 01.01.2020 г. Георги Денборов Няма свободни места 170 лв. без ДДС Записване
29.10.2020 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
02.11.2020 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ФИНАНСИСТИ Марияна Мирчева Онлайн обучение 20 учебни часа 10 занятия 190 лв. без ДДС Записване
03.11.2020 ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ Радослав Недялков еднодневен онлайн семинар 250 лв. без ДДС Записване
05.11.2020 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПО ЗМИП Георги Денборов Онлайн семинар в два полудни 160 лв. без ДДС Записване
10.11.2020 ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ - ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД Ася Иванова Онлайн обучение 160 лв. без ДДС Записване
19.11.2020 ФИРМЕНИ РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ Радослав Недялков еднодневен онлайн семинар 250 лв. без ДДС Записване
23.11.2020 ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ Георги Христов двудневен онлайн семинар 320 лв. без ДДС Записване
30.11.2020 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
07.12.2020 ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ Радослав Недялков двудневен онлайн семинар 450 лв. без ДДС Записване
15.12.2020 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г. Д. Войнов, М. Петрова, Е. Попова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване