Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
28.06.2019 ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ след приемането на ЗИД на ЗМИП (обн. ДВ, бр. 42/28.05.2019 г. Георги Денборов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
01.07.2019 ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ Димитър Войнов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
02.07.2019 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДОПУСНАТИ СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ Димитър Войнов полудневен семинар 120 лв. без ДДС Записване
03.07.2019 МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП Цветелина Гюрова двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
10.07.2019 НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ И ПРОМЕНИ В ДРУГИ МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА 2019 Г. Бойка Брезоева еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
12.07.2019 ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ Иван Танев еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
15.07.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен семинар 340 лв. без ДДС Записване
16.10.2019 МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ Катя Драгийска, Бойка Брезоева 5-дневен, 2 модула 880 лв. без ДДС Записване