Предстоящи обучения

Китов Център гарантира

  • професионализъм в обучението
  • максимално защитени интереси на клиентите си
  • доказали се в практиката лекториДата Наименование Лектор Информация Цена  
28.02.2020 ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Тодорка Сарафова, Станимира Чюбатарова еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
06.03.2020 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2 Пенка Митрева, Теодора Дичева еднодневен семинар 150 лв. без ДДС Записване
12.03.2020 ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ Радослав Недялков двудневен семинар 450 лв. без ДДС Записване
18.03.2020 АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. Зорница Димитрова еднодневен семинар 150 лв. без ДДС Записване
19.03.2020 ОЦЕНКА И ГРАДИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА Ася Иванова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
26.03.2020 БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ Иван Танев еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
30.03.2020 МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП Цветелина Гюрова двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване
03.04.2020 ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА Йордан Карабинов еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
07.04.2020 ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ - ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД Ася Иванова еднодневен семинар 180 лв. без ДДС Записване
10.04.2020 УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ДОСТАВЧИЦИ Иван Танев еднодневен семинар 170 лв. без ДДС Записване
11.05.2020 УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА Георги Христов двудневен семинар 360 лв. без ДДС Записване