Човешки ресурси

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

21 януари 2020 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “ProjectLab”, етаж 3, зала ”Хармония” Лектори : Теодора ДИЧЕВА – специалист по трудово право; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право Няма свободни места.  Следваща дата – 18 февруари 2020 г. 10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева І. Трудовото законодателство през 2020 г. През 2020

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

9 декември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Елка Атанасова – НОИ Програма на семинара: Промени в нормативните актове, свързани със задължителното пенсионно осигуряване. Промени в Закона за хората с увреждания, влияещи върху получаваните от лицата социални пенсии за инвалидност. Закон за личната помощ. Условия за пенсиониране на лицата през

Read More

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

5 декември 2019 г., 9.30 – 17.00 ч. София, ул. “Хан Аспарух” 24, Учебен център Финсис, ет. 2 Лектор: Ася ИВАНОВА  Цели на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му. Да се анализират и

Read More

АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ТРЗ, Човешки ресурси

20 ноември 2019 г., 10.00 – 15.45 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Лектор : Теодора ДИЧЕВА – специалист по трудово право Програма на семинара: Особености при сключване на срочни трудови договори, договори за част от законоустановеното работно време, договори за работа през определени дни от месеца, договори за допълнителен труд. Работа по вътрешно заместване

Read More

ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ТРЗ, Човешки ресурси

21 – 22 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Ася ИВАНОВА  ТЕМИ: Организационна структура; Видове организационни структури; Длъжности. Анализ на длъжностите; Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането; Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците;

Read More

ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

31 октомври 2019 г., 10.00 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, специалист по администриране на персонала;  адв. Станимира Чюбатарова Няма свободни места! Програма на семинара: 10.00 – 13.30 ч.  Лектор: Тодорка Сарафова Комплектоване на лично трудово досие: – индивидуален трудов договор – уведомление по чл. 62 на ТД – длъжностна характеристика и

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

6 – 7 ноември 2019 г., 9.30 – 17.00 ч. София, ул. “Хан Аспарух” 24, Учебен център Финсис, ет. 2 Лектор: Ася ИВАНОВА Цели на обучението: Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав). Да създаде цялостна визия на системата по администриране на

Read More

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

3 – 4 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More

ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

26 септември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, специалист по администриране на персонала;  адв. Станимира Чюбатарова Няма свободни места. Следваща дата – 31 октомври.   Програма на семинара: Комплектоване на лично трудово досие: – индивидуален трудов договор – уведомление по чл. 62 на ТД – длъжностна характеристика

Read More

ГЪВКАВИ ФОРМИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 септември 2019 г., 10.00 – 15.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 3, зала “Корал” Лектор : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ Програма на семинара: Решения и възможности, които предоставя Кодексът на труда за въвеждане на гъвкави форми на работното време – дистанционна работа,

Read More