ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Практически въпроси по регистрация и използване на електронната платформа

Управление на бизнеса

26 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия

Програма на семинара:

  1. Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки.
  2. Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.
  3. Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис. Изисквания при подаване на офертата.
  4. Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.
  5. Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път.
  6. Пореден законопроект за изменение и допълнение на ЗОП.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпкаВ цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.