НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ в сила от 1 януари 2022 г. (обн. ДВ бр. 23 от 19 март 2021 г.)

Управление на бизнеса

Законът въвежда в сила изискванията на Директива (ЕС)  2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за цифровото съдържание и услуги и Директива 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки.

След влизането в сила на новия режим той ще се прилага към всички договори независимо от датата на тяхното сключване.

За кого се отнася закона:

 • За всички търговци, които сключват договори за продажба на всякакви стоки  на  потребители.
 • Към търговци, предоставящи цифрово съдържание или цифрови  услуги на потребители срещу заплащане (с някои изключения, предимно за регулирани услуги, предоставяни по цифров начин).
 • Законът засяга и договорите за цифрово съдържание и услуги, при които потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца.
д

Кои стоки обхваща закона:

 • Всички движими вещи (в т.ч. тези, които предстои да бъдат произведени).
 • Стоки, съдържащи цифрови елементи (смарт уреди и др.).
с

Програма:

1.Договорът за потребителска продажба след 1 януари 2022 г. На какво да обърнем внимание и акцент върху новите моменти.

  1. В кои случаи се прилагат правилата? Как да определим приложимите общи условия?
  2. Кои елементи на отношенията с потребителите се уреждат от Закона за защита на потребителите и кои – от новия закон?
  3. Кой е задължено лице? Продажби през платформи.
  4. Структура на отношенията, за какво да внимаваме.
  5. Съответствието на стоките – аспекти и значение.
  6. Законова и търговска гаранция.       
  7. Регресна отговорност – какво да имаме предвид?
  8. Отговорност за недостатъци на продавача.
  9. Бързоразвалящи се стоки.
  10. Внимание! Влезе в сила Директивата за колективните представителни действия – как се отнася тя към новия закон?
д

2. Договорът за продажба на цифрово съдържание.

  1. Какво попада извън обхвата на закона.
  2. Специфики, отграничение и сравнение с договора за цифрова услуга и продажбата на стоки с цифров елемент.
а

3. Взаимодействие с пакетните договори по Закона за електронните съобщения.

Можем ли да прекратим договор за електронна съобщителна услуга поради счупено устройство?

4. Договорът за предоставяне на цифрови услуги – отлики с този за предоставяне на цифрово съдържание.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

За лектора:

Жулиета Мандажиева е адвокат с дългогодишен опит по отношение на търговските и потребителските договори, специализира в областта на дигиталните технологии и правото на платформите, интелектуална собственост на софтуерен код, търговски марки и полезни изобретения. Има обширна практика в областта на правото на защита на личните данни, работи често по възлагания в сферата на финансовите и платежните услуги.

Вписан представител по интелектуална собственост към БПО и EUIPO.

Притежава LL.M (с отличие) към Лондонския университет Quee.

Цена 100 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.  В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.