Обучения и семинари

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

5 март 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

.

Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, специалисти по планиране и логистика, управители на малки и средни фирми.

 

ПРОГРАМА

 

1. Място и роля на планирането във веригата на доставки

– въведение в управлението на веригата на доставки

– място и роля на планирането в управлението

– типове планиране във веригата на доставки – общ преглед

 

2. Типове стратегическо и тактическо планиране във веригата на доставки

– strategic network planning

– forecasting & demand planning

– s&op

 

3. Типове оперативно планиране във веригата на доставки

– master production scheduling

– material requirements planning

– управление на запасите

 

Цена 190 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.