ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

7 – 8 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

ПРОГРАМА

Въведение

Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки.

Координация в Supply Chain.

Demand Planning

Роля на прогнозиране на търсенето.

Специфики на прогнозирането.

Типове методи за прогнозиране.

Принципи при прогнозирането.

Какво представлява Demand Planning процеса.

Разграничаване на Demand, Unconstrained Demand и Constrained Demand.

Какво е Demand Planing.

Връзка и разлики между прогнозиране и Demand Planning.

Фактори, влияещи върху търсенето.

Роля на ИТ системите при прогнозирането.

KPI’s при прогнозирането.

Планиране на продажбите и операциите – S&OP

Какво е S&OP.

Основни принципи на S&OP процеса.

Цели на S&OP.

S&OP хоризонт.

S&OP цикъл.

Основни проблеми, произтичащи от липсата на S&OP процес в компаниите.

Ползи от внедряване на S&OP процес.

Взаимовръзка на S&OP с останалите вътрешно-фирмени планове.

Най-честите пречки за ефективен S&OP процес.

Планиране на снабдяването и управление на запасите

Типове запаси в Supply Chain.

Планинг параметри.

Типове lead times в Suply Chain.

Същност и роля на цикличния запас.

Същност и роля на гаранционния запас.

Фактори, влияещи върху гаранционния запас.

Определяне на подходящото ниво на гаранционния запас.

Практични съвети при управлението на гаранционния запас.

Разходи, свързани с поддържането на запаси.

Инструменти за подобряване на ефективността от управлението на запасите.

KPI’s при управление на запасите.

Приложение на АВС анализ в управлението на запасите.

Обобщение

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС. 

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.