АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ФИНАНСИСТИ

Финанси и счетоводство

От 2 ноември 2020 г. до 25 ноември 2020 г. (10 занятия от 18.00 ч. до 19.30 ч.)
Онлайн обучение
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е предназначено за управители, финансисти и счетоводители. Продължителността му е 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

Дати за провеждане на обучението: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 23 и 25 ноември 2020 г. – от 18.00 до 19.30 ч.

17.45 – 18.00 ч. Вход в онлайн платформата

Програма на обучението:

1. Човешки ресурси.

1.1. Заетост и безработица.

1.2. Трудово възнаграждение – видове, компенсации, данъци, осигуровки.

1.3. Трудови взаимоотношения.

2. Банки и банково дело.

2.1. Лични финанси.

2.2. Финансови институции.

2.3. Централна банка.

3. Корпоративни финанси.

3.1. Собствен капитал на фирмата.

3.2. Заемен капитал.

3.3. Банкрут.

4. Корпоративно преструктуриране.

4.1. Сливане, придобиване, обратно изкупуване и др.

4.2. Инвестиции.

5. Бизнес етика.

5.1. Корпоративна социална отговорност.

5.2. Корпоративна измама.

При необходимост в програмата ще бъдат включени и отделни граматически единици.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото започване.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса.

Заявката е активна при получено плащане.