Обучения и семинари

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 ноември 2022 г., 9.30 – 15.30 часа
Онлайн семинар
Лектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП

.

Конвенцията е обнародванa в ДВ, бр. 85/ 25.10.2022 г.

Прилагането ѝ влиза в сила от 01.01.2023 г.

.

Програма на семинара:

.

1. Същност и обща характеристика на Многостранната конвенция. Причини за създаването ѝ и как е договорена.

2. Кои мерки от проекта BEPS въвежда Многостранната конвенция.

3. Взаимодействие с данъчните спогодби – ще замени ли Многостранната конвенция данъчните спогодби.

4. Структура на Многостранната конвенция и структура на разпоредбите ѝ.

5. Какво представлява и как да работим с MLI Matching Database.

6. Данъчните проблеми, които се решават с Многостранната конвенция. Връзка с новия модел на СИДДО на ОИСР от 2017 г. 

7. Преглед на основните разпоредби на Многостранната конвенция и позицията на България.

Член 3 – Прозрачни образувания

Член 4 – Образувания, които са местни лица на повече от една юрисдикция

Член 5 – Прилагане на методите за избягване на двойно данъчно облагане

Член 6 – Цел на обхванатата данъчна спогодба

Член 7 – Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби

Член 8 – Транзакции за прехвърляне на дивиденти

Член 9 – Печалби от прехвърляне на акции или дялове или участия в образувания, които придобиват своята стойност основно от недвижимо имущество

Член 10 – Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции

Член 11 – Прилагане на данъчните спогодби за ограничаване на правото на страна да облага с данък своите местни лица

Член 12 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии

Член 13 – Изкуствено избягване статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности

Член 14 – Разделяне на договор

Член 15 – Дефиниция на лице, тясно свързано с предприятие

Член 16 – Процедура за взаимно споразумение

Член 17 – Кореспондиращи корекции

Член 18 – 26 – Арбитраж

 

11.00 – 11.20 – пауза; 13.00 – 14.00 – обедна почивка

.

Цена 150 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползва 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.