НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС

Данъци, Финанси и счетоводство

21 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

 

Програма:

.
 1. Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания по неплатени фактури от клиенти:

 • Условия за извършване на намалението на ДДС;

 • Обстоятелства за класифицирането на вземанията като несъбираеми;

 • Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.

 

 1. Кога се издава протокол по чл.117 ЗДДС?

 • При ВОП на стоки и като получател при тристранна операция;

 • При получени услуги от чуждестранни лица;

 • При безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги;

 • Други случаи – обратно начисляване по чл.163а ЗДДС.

 

 1. Реквизити и срок за издаване на протокол по чл.117 ЗДДС.

 

 1. Приложими данъчни ставки при издаване на протоколи:

 • 20 % ДДС в общия случай;

 • 0 % ДДС при доставки по глава трета, хляб и брашно и други;

 • 9 % ДДС при ВОП на стоки по чл.66а ЗДДС;

 • Неначисляване на ДДС при получени освободени доставки.

 

 1. Издаване на протоколи по чл.117,ал.4 ЗДДС при изменение на данъчната основа или при развалянето на доставка.

 

 1. Анулиране на протоколи при допуснати грешки в издаването им.

 

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 140 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.