НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ

Финанси и счетоводство

17 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
Георги Денборов, данъчен адвокат

Програма на семинара:

 1. Какво е трансферно ценообразуване?
 2. Международни аспекти и тенденции:
  • Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
  • Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
  • Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.
 3. Документиране на трансферните цени – общи правила.
 4. Документиране на трансферните цени – специфични изисквания.
 5. Изготвяне на документално досие по трансферно ценообразуване – съдържание и методология.
 6. Методи за определяне на трансферни цени:
  • Традиционни методи:
   • Метод на сравнимите неконтролирани цени.
   • Метод на пазарните цени.
   • Метод на увеличената стойност.
  • Нетрадиционни/транзакционни методи:
   • Метод на разпределената печалба.
   • Метод на транзакционната нетна печалба.
 1. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните ви цени?
 2. Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
 3. Заключителни бележки.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.