ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУПТО

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 януари 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Катя Гущерска, методолог в ЦУ на НАП; Данко Мицев, IT специалист

9.30 – 13.00 ч. – Катя Гущерска

 1. Регистриране и отчитане на продажби/сторно операции:
 • Предаване на данни за продажбите в търговските обекти към НАП. Изменения във формата и начина на предаване на данните.
 • Реквизити във фискалния/системния бон.
 • Наименование на стоката/услугата.
 • Извършване на сторно операции – ред, условия и срокове.
 • Предаване на данни за обороти при работа с касови бележки от кочан.
 • Ограничаване издаването на служебни бонове.
 • Частични плащания.
 • Автоматично генериране на дневен финансов отчет и Книга за дневните финансови отчети.
 1. Промени, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид.
 2. Актуални срокове.
 3. Други.

 

13.45 – 17.15 ч. – Данко Мицев

 1. Промяна на отчитането на продажби.
 2. Краят на задължителните касови книги. Автоматични дневни отчети.
 3. Изваждане на фискалното устройство от търговския обект и достъпването му по публичен канал за комуникация през софтуер за запис и отчетност.
 4. Отпечатване на документи на нефискални принтери или генерирането им в електронен вид за продажби и плащания с гриф „фискализирано в НАП“ с възможност за контрол от клиента.
 5. Софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) – рискове и задължения на търговци и производители на софтуер.
 6. Доверени платежни оператори при неприсъствени плащания – изключване на задължение за фискален бон, спешни промени в ЗДДС и Н-18?
 7. Условия за влизане в облекчен режим на отчитане на софтуер за електронна търговия при ползване на „доверени“ платежни системи.
 8. Предимство ли е пощенският паричен превод или е проблем за клиента според измененията в Закона за пощенските услуги?
 9. Софтуерна фискализация на продажби и плащания – наистина ли е някъде в бъдещето или е възможна в кратки срокове?
 10. Единни протоколи за комуникация между СУПТО и фискалните устройства реални или виртуални.
 11. НАП като отдалечен фискален център 24 часа / 7 дни в седмицата – или доверени регистратори при прозрачни условия и изпитани в БИМ и в конкуренция за клиенти на реалния пазар.
 12. Промени в сроковете за въвеждане на СУПТО и възможни нови допълнения на Наредба Н-18.

 

Участниците в семинара могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторите ще ги обобщят и ще ги коментират по време на семинара.

Участниците в семинара получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 180 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.