ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2023 Г. И ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

19 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право

.

Програма:

 

1. Закон за бюджета на ДОО за 2023 г.

 • Минимален осигурителен доход.

 • Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.

2. Промени в Кодекса на социално осигуряване.

 • Изплащане на възнаграждения за минал период.

 • Изплащане на обезщетения от фонд „Общо заболяване и майчинство“ на самоосигуряващите се лица.

 • Подаване/коригиране/заличаване на данни с декларация обр. №1 от контролните органите на НОИ.

3. Промени в ДОПК.

 • Деклариране на превози на стоки.

 • Изплащане на публични средства на доставчици.

 • Проверка за публични задължения при прехвърлителни сделки.

 • Други.

4. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

 • Изплащане на заплати.

 • Изплащане на дивиденти.

5. Деклариране на касовата наличност и вземанията към собственици и персонал.

6. Промени при предоставянето на ваучерите за храна – въвеждане на електронен ваучер.

.
.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 140 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.