ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 г. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРОМЕНИ В ЗДДФЛ

ТРЗ, Финанси и счетоводство

18 март 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право

Програма:

1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ бр.18/ 04.03.2022 г.)
Минимален и максимален осигурителен доход.
Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в социалното осигуряване.
Определяне размера на пенсиите.
Предоставяне на ваучери за храна.
Вноски върху разходи в натура /лично ползване на активи/.

3. Нова електронна услуга на НАП – подаване на искане за издаване на удостоверение А1. Необходими документи и условия за издаване на удостоверения А1.
4. Промени в ЗДДФЛ през 2022 г. – подаване на справка за окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица.

Цена 80 лева без ДДС. При двама и повече участника – 10 % отстъпка от цената.

В цената са включени лекции и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.