ФИРМЕНИ РАЗХОДИ, СЕБЕСТОЙНОСТ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

22 ноември 2022 г., 10.00 – 17.00 часа
Онлайн семинар
Лектор
Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва представянето на мениджмънта в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители.

Семинарът е насочен към управители на фирми, мениджъри, финансови специалисти, предприемачи.

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар, обучаваните трябва да са в състояние да:

 • идентифицират и прилагат техники, които помагат при вземането на управленски решения с цел повишаване на финансовото представяне на фирмата;
 • научат и прилагат подходящи за фирми в различни отрасли начини за разпределение на производствените разходи в себестойността на произвежданите продукти, както и системи за контрол;
 • познават и използват техники за вземане на решения относно себестойност и ценообразуване;
 • познават и използват връзката между различните измерители за представяне на една фирма;
 • разбират поведенческите и организационни последствия от използването на техники за измерване на представянето на управлението;
 • научат и използват начини за оценка на резултатите от дадени решения.
.

Основни аспекти на програмата

 • Техники за вземане на решения, които (техники) помагат на мениждърите да подобрят финансовото си представяне.
 • Стандартни техники за правене на себестойност и ценообразуване.
 • Себестойност на база дейностти (Аctivity-based costing).
 • Техники, които помагат да се оценява представянето на отделите в една фирма (доставки, производство, търговски отдел).
 • Практически въпроси, които оказват влияние върху управление на представянето на фирмите.
.

Преглед на програмата

Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при планирането на разходите и вземането на управленски решения, измерването на ефекта от тези решения и управление на представянето на мениджмънта. Обучаваните ще научат и техники, използвани от фирмите за ценообразуване, както и за решения, свързани с покупка (outsource) или прозводство на даден материал/продукт.

9.45 – 10.00 ч. Вход в онлайн платформата

10.00 – 12.00 ч.

1. Начини за образуване на себестойност и управленското представяне.

 • Измерване на разходите.
 • Видове разходи.
 • Разпределение на косвените разходи.
 • Примери.
.

12.00 – 12.45 ч. Почивка

12.45 – 14.45 ч.

2. Себестойност, базирана на дейностите (АВС).

 • Съвременен метод на разпределение на косвените разходи в себестойността на продуктите – себестойност, базирана на дейностите (АВС).
 • Примери.
.

14.45 – 15.00 ч. Почивка

15.00 – 17.00 ч.

3. Пределна себестойност. Анализ CVP.

 • Себестойност, базирана на пределните разходи. Мениджърите прогнозират печалбите при различни нива на разходите и количествените продажби. Критичната точка като елемент на този анализ.
 • Примери.

Цена 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците ще получат на своя имейл информация за достъп ден преди провеждането на семинара.