ПРОМЕНИ В ППЗДДС (обн. ДВ бр. 27 / 02.04.2021 г.). НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ В ЕС, ВАЛИДНИ ОТ 01.07.2021 г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор:  Моника Петрова,
началник отдел в НАП

1. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки. Основни понятия, място на изпълнение на вътреобщностните дистанционни продажби

2. Нов режим за дистанционните продажби на стоки на стоки, внасяни от трети страни или територии. Основни понятия, място на изпълнение на дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

3. Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.

4. Разширяване приложното поле на съкратеното обслужване на едно гише при режим в Съюза. Кои лица и при какви условия могат да се възползват от този режим и да не се регистрират в държавата членка по местоизпълнение на доставката?

5. Документиране, деклариране и отчитане на дистанционните продажби на стоки.

в

Цена 80 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио връзка, стабилен интернет. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.