Търговски умения

БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ

Търговски умения

23 октомври 2020 г., 10.00 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 аЛектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Обучението  се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията за общуване в бизнес среда. Цели на обучението: Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните области: Бизнес

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ДОСТАВЧИЦИ

Търговски умения

29 септември 2020 г., 10.00 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Няма свободни места! Програма на обучението: Модул 1 Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат

Read More

БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ

Търговски умения

17 юли 2020 г., 10.00 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 аЛектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Обучението  се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията за общуване в бизнес среда. Цели на обучението: Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните области: Бизнес

Read More

ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

Търговски умения

29 юни 2020 г., 10.00 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби, и основно тези, които извършват продажби по телефона. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба по телефон, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ДОСТАВЧИЦИ

Търговски умения

10 април 2020 г., 10.00 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 аЛектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Семинарът е отложен. Програма на обучението: Модул 1 Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се

Read More

БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ

Търговски умения

29 май 2020 г., 10.00 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 аЛектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Обучението  се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията за общуване в бизнес среда. Цели на обучението: Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните области: Бизнес

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Търговски умения

12 февруари 2020 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите

Read More

ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ

Маркетинг, Търговски умения

12 – 13 декември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Водещ : Цветелина Гюрова  Цели на обучението: Участниците да установяват контакт с аудиторията Да задържат вниманието на аудиторията Да предават успешно посланието на презентацията си Да се възползват от езика на тялото Да структурират съдържанието на презентацията

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ДОСТАВЧИЦИ

Търговски умения

20 септември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Програма на обучението Модул 1 Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат

Read More

ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ

Търговски умения

12 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването

Read More