Данъци

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

28 март 2024 г., 9.00 – 15.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1..Форми на преобразуване за данъчни цели: – вливане – сливане – разделяне – отделяне – прехвърляне на обособена дейност – замяна на акции 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: – преобразуващите се

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРИ МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ

Данъци, Финанси и счетоводство

22 март 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма:   1. Данъчно събитие и място на изпълнение на доставката при търговия със стоки. 2. Специфични случаи в международната търговия със стоки: Покупка на стоки в друга държава членка и износ към трета страна; Покупка и продажба на стоки извън

Read More

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО В КАЗУСИ

Данъци, Финанси и счетоводство

19 март 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Десислава Канева – консултант по СИДДО . ПРОГРАМА . I. Въведение . II. Възнаграждения за технически услуги, реализирани от чуждестранни юридически лица – СИДДО с Австрия, СИДДО с Израел.  1. Облагане по ЗКПО 1.1. Понятието „Възнаграждения за технически услуги“ по ЗКПО. Елементи. 1.2. Облагане на

Read More

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Данъци, Финанси и счетоводство

29 февруари 2024 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Марина Мучакова –  юрист, данъчен консултант . Ако инвестирате на регулиран пазар и искате да намалите данъците си максимално, този семинар е за вас.  В него ще разгледаме разликите между това да инвестираш в лично качество или през търговско дружество, кое е по-изгодното от двете и

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2023 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 и 20 декември 2023 г., 9.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма . 19 декември 9.00 – 17.00 ч. Тема I – Данъчно облагане по ЗКПО и счетоводно приключване на 2023 г. Лектор : Димитър Войнов 1. Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 и 29 ноември 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Валентина Василева, данъчен консултант; Евгения Попова, гл.експерт по приходите в НАП; Димитър Войнов, данъчен и счетоводен консултант . Програма . 15 ноември 9.30 – 13.00 ч. Тема I –  Данъчно приключване по ЗДДС. Промени и актуални казуси. Лектор: Валентина Василева 1. Изменения и допълнения

Read More

ПРОМЕНИ В НЯКОИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

26 септември 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой и данъчното им отражение Намаляване на допустимия размер на разпределените дивиденти в брой Намаляване на допустимия размер на скритото разпределение на печалба в брой Ограничаване

Read More

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 юни 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Данъчно събитие при договорите за строителство. 2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС. 3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС. 4. Облагаеми доставки на нови сгради и

Read More

ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

21 юни 2024 г., 9.00 – 12.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма:   1. Социални разходи – същност и данъчно третиране по ЗКПО. – Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно – Карти за спорт – Ваучери за подаръци – Ваучери за храна – Други . 2. Фирмени

Read More

НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС

Данъци, Финанси и счетоводство

21 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант   Програма: . Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания по неплатени фактури от клиенти: Условия за извършване на намалението на ДДС; Обстоятелства за класифицирането на вземанията като несъбираеми; Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.   Кога се издава протокол

Read More