Данъци

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъци, Финанси и счетоводство

24 септември 2021 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1..Дълготрайни (нетекущи) активи ДМА нематериални активи инвестиционни имоти финансови активи биологични активи   2. Амортизируеми активи за счетоводни цели за данъчни цели   3. Данъчни амортизируеми активи данъчни дълготрайни материални активи данъчни дълготрайни нематериални активи инвестиционни имоти (сгради)

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1. Форми на преобразуване за данъчни цели: вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност, замяна на акции. 1 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: преобразуващите се дружества; приемащите и новоучредените дружества; акционерите и съдружниците

Read More

ПРОМЕНИ В ППЗДДС (обн. ДВ бр. 27 / 02.04.2021 г.). НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ В ЕС, ВАЛИДНИ ОТ 01.07.2021 г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор:  Моника Петрова, началник отдел в НАП Цена 80 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата

Read More

НОВИ МОМЕНТИ В ДДС, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС

Данъци, Финанси и счетоводство

23 – 24 февруари 2021 г., 9.30 – 13.00 ч. (8 учебни часа в два дни по 4 часа)Онлайн семинарЛектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма: Последни разработки и актуални проблеми от дейността на Европейската комисия в областта на ДДС Данъчно задължени лица при електронната търговия. Регистрация по ЗДДС при електронната търговия. Пакет за електронна търговия и т.н.

Read More

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Данъци

18 януари 2021 г., 14.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъци и осигуряване ПРОГРАМА 1. Определяне на органи по приходите за извършване на проверки и ревизии извън териториалната им компетентност. 2. Назначаване на особен представител на юридически лица без управител. 3. Нови правила за събиране на доказателства – документи на технически носител и

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 – 5 февруари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 4 февруари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС . Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар

14 – 15 януари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 14 януари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС . Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 – 16 декември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 15 декември (вторник) I. 10.00 – 13.30 ч.  –  ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2020 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1.    Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.   разширяване обхвата на понятието „нови сгради“  безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на

Read More

АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2020 Г.

Webinar, Данъци

29 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч. Онлайн обучениеЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Програма на обучението : Данъчно третиране на прекратяване и разваляне на договори за доставки

Read More

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г.

Данъци, ТРЗ

18 март 2020 г., 10.00 – 15.30 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване Програма: 1.Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Актуални проблеми

Read More