Данъци

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2023 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 и 20 декември 2023 г., 9.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма . 19 декември 9.00 – 17.00 ч. Тема I – Данъчно облагане по ЗКПО и счетоводно приключване на 2023 г. Лектор : Димитър Войнов 1. Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2023 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 и 29 ноември 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Валентина Василева, данъчен консултант; Евгения Попова, гл.експерт по приходите в НАП; Димитър Войнов, данъчен и счетоводен консултант . Програма . 15 ноември 9.30 – 13.00 ч. Тема I –  Данъчно приключване по ЗДДС. Промени и актуални казуси. Лектор: Валентина Василева 1. Изменения и допълнения

Read More

ПРОМЕНИ В НЯКОИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

26 септември 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма: . 1. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой и данъчното им отражение Намаляване на допустимия размер на разпределените дивиденти в брой Намаляване на допустимия размер на скритото разпределение на печалба в брой Ограничаване

Read More

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 юни 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант . Програма: . 1. Данъчно събитие при договорите за строителство. 2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС. 3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС. 4. Облагаеми доставки на нови сгради и

Read More

ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство . Програма:   1. Социални разходи – същност и данъчно третиране по ЗКПО. – Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно – Карти за спорт – Ваучери за подаръци – Ваучери за храна – Други . 2. Фирмени

Read More

НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС

Данъци, Финанси и счетоводство

21 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант   Програма: . Намалявана на начисления ДДС при несъбираеми вземания по неплатени фактури от клиенти: Условия за извършване на намалението на ДДС; Обстоятелства за класифицирането на вземанията като несъбираеми; Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.   Кога се издава протокол

Read More

СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS

Данъци, Финанси и счетоводство

15 февруари 2023 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП   1..Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – същност и основни принципи. 2. Понятието „местно лице“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО. 3. Място на стопанска дейност (МСД). – Общо правило за формиране на МСД. –

Read More

ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Данъци, Финанси и счетоводство

16 декември 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Евгения Попова –  главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП . Програма:   1..Актуални моменти при прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2022 г. Ангажименти на работодателите и на физическите лица. Механизъм за ползване на данъчните облекчения за деца за 2022 г.

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 19 декември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

21 ноември и 29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 21 ноември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка

Read More