Данъци

АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2020 Г.

Webinar, Данъци

29 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч. Онлайн обучениеЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Програма на обучението : Данъчно третиране на прекратяване и разваляне на договори за доставки

Read More

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г.

Данъци, ТРЗ

18 март 2020 г., 10.00 – 15.30 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване Програма: 1.Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Актуални проблеми

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

24 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство П Р О Г Р А М А: І. Промени в ЗКПО през 2020 г.  Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост. Промени в регулирането

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

3 – 4 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова П Р О Г Р А М А: 3 февруари (понеделник)  9.30 – 17.30 ч. Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство І. Промени в ЗКПО през 2020 г. 

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

16 – 17 януари 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “ProjectLab”, етаж 2, зала “Роял” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Няма свободни места!  Следваща дата – 3 – 4 февруари 2020 г.   Програма: 16 януари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч.  – Облагане на доходите на физическите лица през 2020 г.

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

16 – 17 декември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център за образование, наука и култура “ProjectLab”, ет. 3, зала “Хармония” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Няма свободни места! 16 декември (понеделник) 10.00 – 13.30 ч.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2019 г. Преглед на промените в нормативната

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 – 28 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, ул. “Хан Аспарух” 24, Учебен център Финсис, ет. 2 Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 27 ноември (сряда) – 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. І. Промени в ЗКПО

Read More

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. ПО ЗДДС И ЗКПО

Данъци

15 ноември 2019 г., 10.00 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Валентина Василева, данъчен консултант; Валентина Гекова, експерт по ЗКПО   10.00 – 13.30 ч. –  Годишно приключване по ЗДДС на 2019 г. Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант Годишни (декемврийски) корекции на данъчен кредит – прилагане на чл. 79, чл. 79а и чл. 79б

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 28 октомври (понеделник) – 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Няма свободни места! Следващи дати – 27-28 ноември. ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Данъци, Финанси и счетоводство

21 октомври 2019 г., 10.00 – 17.30 часа София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Европа” Лектор: Десислава Калудова, и.д. директор на дирекция СИДДО, ЦУ на НАП Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се

Read More