Данъци

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1. Форми на преобразуване за данъчни цели: вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност, замяна на акции. 1 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: преобразуващите се дружества; приемащите и новоучредените дружества; акционерите и съдружниците

Read More

ПРОМЕНИ В ППЗДДС (обн. ДВ бр. 27 / 02.04.2021 г.). НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ В ЕС, ВАЛИДНИ ОТ 01.07.2021 г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор:  Моника Петрова, началник отдел в НАП Цена 80 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата

Read More

НОВИ МОМЕНТИ В ДДС, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС

Данъци, Финанси и счетоводство

23 – 24 февруари 2021 г., 9.30 – 13.00 ч. (8 учебни часа в два дни по 4 часа)Онлайн семинарЛектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма: Последни разработки и актуални проблеми от дейността на Европейската комисия в областта на ДДС Данъчно задължени лица при електронната търговия. Регистрация по ЗДДС при електронната търговия. Пакет за електронна търговия и т.н.

Read More

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Данъци

18 януари 2021 г., 14.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъци и осигуряване ПРОГРАМА 1. Определяне на органи по приходите за извършване на проверки и ревизии извън териториалната им компетентност. 2. Назначаване на особен представител на юридически лица без управител. 3. Нови правила за събиране на доказателства – документи на технически носител и

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 – 5 февруари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 4 февруари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС . Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Счетоводен семинар

14 – 15 януари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 14 януари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС . Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 – 16 декември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 15 декември (вторник) I. 10.00 – 13.30 ч.  –  ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2020 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1.    Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.   разширяване обхвата на понятието „нови сгради“  безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на

Read More

АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2020 Г.

Webinar, Данъци

29 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч. Онлайн обучениеЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Програма на обучението : Данъчно третиране на прекратяване и разваляне на договори за доставки

Read More

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОСИГУРЯВАНЕТО И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г.

Данъци, ТРЗ

18 март 2020 г., 10.00 – 15.30 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване Програма: 1.Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Актуални проблеми

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

24 февруари 2020 г., 9.30 – 17.30 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство П Р О Г Р А М А: І. Промени в ЗКПО през 2020 г.  Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост. Промени в регулирането

Read More