Webinar

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

25 септември 2020 г., 9.30 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч. ПРОГРАМА: Актуални промени в трудовото законодателство. Трудови договори за допълнителен труд (чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ) и възможности за вътрешно заместване (чл. 259 от КТ). Особености при сключване

Read More

ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Webinar, ТРЗ, Човешки ресурси

28 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Преглед на уредбата на трудовите правоотношение в Закона за мерките и действията по

Read More

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Webinar, ТРЗ

24 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъчно и осигурително право Обучението включва: Промените в Кодекса за социално осигуряване, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП, Схемата за подпомагане на осигурителите – правоимащи лица, и механизъм на действие, Възможностите на осигурителите за намаляване

Read More

АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2020 Г.

Webinar, Данъци

29 април 2020 г., 10.00 – 13.30 ч. Онлайн обучениеЛектор: Валентина Василева, данъчен консултант Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 12.00 – почивка; 12.00 – 13.30 – учебна сесия и дискусия Програма на обучението : Данъчно третиране на прекратяване и разваляне на договори за доставки

Read More