ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

3 – 4 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Водещ 
– Цветелина Гюрова

Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора.
Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса от коефициента за интелигентност.
В света на мениджмънта вече е известно, че за да е ефективен един човек, той трябва да има висока емоционална интелигентност, но това не се отнася само за отделния индивид. Целият екип трябва да е емоционално интелигентен.
Развитието на емоционалната интелигентност е от голямо значение за работната среда. Дори добре да се представим на интервю или на така популярните в последно време  ролеви задачи и тестове, това не може да гарантира толерантност, успешно общуване и работа в екип, разрешаване на конфликти, понасянето, отправянето на критика и впрягането й в конструктивни цели.

Участниците ще имат възможността да работят фокусирано върху определени аспекти от поведението си с помощта на водещия и групата.

За кого е обучението

Емоционалната интелигентност е особено важна способност  за лидери и мениджъри, като им дава възможност да разберат и да се отнасят добре към другите, както и да разберат себе си . Тя също им помага да запазят ентусиазма и увереността си и да споделят тази визия с последователи. Емоционалната интелигентност на лидерите може да бъде особено важна за пробуждане на креативността на служителите.

 Теми, които ще бъдат засегнати в обучението:

 • Същност и структура на емоционалната интелигентност.
 • Значение на емоционалната интелигентност в професионален и личен план.
 • Видове емоции и тяхното разпознаване.
 • Себепознание и развитие на умения за управление на собствените чувства.
 • Обратната връзка от средата и как да я използваме за задълбочаване на себеосъзнаването.
 • Как да контролираме емоциите си и да използваме тяхната енергия.
 • Соматизация и защитни механизми.
 • Социална компетентност и социални умения.
 • Умения за «разчитане» на чуждите емоции и тяхното разбиране.
 • Невербално поведение и как да го интерпретираме.
 • Интуиция.
 • Емпатия – съпреживяване и уважение към модела за света на околните.
 • Управление на междуличностните отношения.
 • Въздействие върху другите и ефективност на взаимодействието.
 • Изграждане на доверие и рапорт.
 • Адаптивност, успех и емоционална интелигентност.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 360 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени: материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.