ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

4-5 юни 2020 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Ася ИВАНОВА 

4 юни (четвъртък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.45 – почивка; 11.45 – 13.30 – учебна сесия и дискусия

5 юни (петък): вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.45 – почивка; 11.45 – 13.30 – учебна сесия и дискусия

Цели на обучението:

 • Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му.
 • Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит.
 • Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.

В резултат от обучението участниците:

 • Ще получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите по администриране на персонала и заплащането, свързани със сумираното изчисляване на работното време.
 • Ще придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство.
 • Ще могат да предприемат ефективни действия и да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали казуси или проблеми.

Обучението е предназначено за:

 • Специалисти в областта на администрирането на заплатите и персонала (ТРЗ и ЛС).
 • Специалисти по управление на човешките ресурси.
 • Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси и администриране на персонал и заплати.
 • Счетоводители и други специалисти, които съвместяват функции в областта ТРЗ.
 • Управители на малки и средни фирми.

ПРОГРАМА:

 1. Работно време:
 • Продължителност на работното време
 • Удължаване на работното време
 • Намалено работно време
 • Непълно работно време

2. Разпределение на работното време:

 • Работно време с променливи граници
 • Гъвкаво работно време
 • Ненормиран работен ден
 • Нощен труд
 • Работа на смени

3. Отчитане на работното време.

4. Сумирано изчисляване на работното време:

 • Условия за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)
 • Документи, свързани с въвеждането на СИРВ:
  • Заповед за въвеждане на СИРВ
  • Съставяне на графици. Промени в графиците
 • Норма часове при работа в условията на СИРВ
 • Нощен труд при работа в условията на СИРВ
 • Отпуски и болнични при въведено СИРВ
 • Отчитане на действително отработеното време. Отчетни форми
 • Ограничения при въвеждане на СИРВ – наличност на персонал, продължителност

5. Почивки:

 • В работния ден
 • Междудневна
 • Седмична
 • Празнични дни

6. Особености на заплащането при СИРВ.

7. Извънреден труд и връзката му с определеното работното време:

 • Определение и забрана
 • Допустимост по изключение
 • Ред за полагане – документиране
 • Недопустимост
 • Отчитане и заплащане

8. Дежурства и връзката им с извънредния труд.

9. Особености при подаване на Декларация образец 1.

Практически модул, разпределен под формата на дискусия и включващ отговори по въпроси на участниците, множество примери от практиката, споделяне на опит и практически решения.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 160 лева без ДДС.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.