Обучения и семинари

СРОЧНИ, СЕЗОННИ, ДИСТАНЦИОННИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ. ДОГОВОРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Човешки ресурси

7 юли 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

 

ПРОГРАМА

 

1. Срочни и сезонни трудови договори. Трудови договори, сключени „по изключение“. Възможности за трансформиране на трудовия договор от срочен в безсрочен и на безсрочния договор в срочен. Срок на изпитване – възможности за договаряне на срок на изпитване при наемане на сезонни работници.

 

2. Договаряне на допълнителен труд по чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ и работа по вътрешно заместване и вътрешно съвместяване по чл. 295 от КТ. Забрана за сключване на трудов договор за допълнителен труд – чл. 111 и чл. 112 от КТ.

 

3. Наемане на работа на непълнолетни работници и служители. Правната закрила на труда на непълнолегтите, които следва да съблюдават работодателите наемащи на работа на сезонни договори непълнолетни работници. Санкции при нарушаване на трудовите права на непълнолетните.

 

4. Прекратяване на трудов договор от всяка от страните при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 328, ал.1, т. 10, 10а, т0б и 10в от КТ и чл. 327, ал.1, т. 12 от КТ) и дължимото обезщетение по реда на чл. 222, ал.3 и ал. 4 от КТ.

 

5. Работа от разстояние – решение ли е за работодателите да допуснат работниците им, работещи от разстояние да се преместят да работят на морето или на планината? Особености на трудовия договор за работа от разстояние. Законови изисквания при сключване на тези трудови договори.

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.