ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

18 февруари 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.
София, ул. “Хан Аспарух” 24, Учебен център Финсис, ет. 2
Лектори Теодора ДИЧЕВА – специалист по трудово правоВержиния ЗАРКОВА  експерт по осигурително законодателство

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева

І. Трудовото законодателство през 2020 г.

 1. През 2020 г. започва прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата наредба? Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси?
 2. Практически решения във връзка с изпълнението на квотите по Закона за хората с увреждания, освобождаването от квотите, прилагането на алтернативни мерки за заетост и заплащането на компенсационни вноски.
 3. Начини на отчитане на работното време – подневно и сумирано отчитане на работното време.
 4. Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители и за такива, назначени в изпълнение на квотите по Закона за хората с увреждания. Закрила при уволнение на бременни работнички и на такива в напреднал етап на лечение ин-витро и на майки на малки деца.
 5. Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор – нормално, удължено, намалено, непълно, гъвкаво, разпокъсано и ненормирано работно време – договаряне и документиране.
 6. Очаквани промени в трудовото законодателство.

 

14.15 – 17.30 – лектор Вержиния Заркова

ІІ. Нови моменти в социалното и здравното осигуряване през 2020 г.

 1. Коментар на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – минимален и максимален осигурителен доход. Вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
 2. Особености при прилагането на минималните осигурителни доходи при различните групи осигурени лица – обхват на дохода, доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски.
 3. Промени в наредбите на държавното обществено осигуряване – Наредба за паричните обезщетение и помощи от ДОО, Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 4. Самоосигуряващи се лица – определяне на окончателния размер на дохода за ДОО и здравно осигуряване за 2019 г.– разлика в размерите на двата дохода. Преизчисляване на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица. Зачитане на осигурителен стаж по данни от информационната система на НОИ.
 5. Промени в Закона за здравното осигуряване – вноски, изчислени от минималния осигурителен доход за 2020 г.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

Запиши се

Регистрация може да направите и на email office@kitovcenter.com.

g

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.