Форма за регистрация за НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ, 2019-04-04


Име: *
Фамилия: *
Организация: *
Длъжност: *
Email: *
Телефон: *
Данни за фактура


Град: *
Адрес: *
Идентификационен No: *
Регистрирана по ДДС: *
 
Код за отстъпка:

Съгласен/на съм на посочения от мен e-mail да получавам информация за предстоящи семинари, обучения и промоционални предложения (моля отбележете) -

ДА

НЕ

Съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 имате право:
1) да оттеглите даденото съгласие по всяко време чрез електронно съобщение на office@kitovcenter.com;
2) предоставените данни да бъдат коригирани и изтрити след представяне на заявление на office@kitovcenter.com;
3) на достъп до личните Ви данни;
4) на жалба до Комисията за защита на лични данни;