ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА СФЕРА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г. КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ (Промени, идващи по инициатива на Европейската комисия)

Данъци

1 ноември 2018 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Петя Точева,
 командирован национален експерт в Европейската комисия, работи по проекта за ДДС реформа,  Георги Денборов, данъчен адвокат

Няма свободни места!

Програма на семинара:

І. Транспониране в българското законодателство на Anti Tax Avoidance Directive (Директива 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар) – прилага се от 01.01.2019 г.:

а) Правило за чуждестранните контролирани дружества – публикувано за обществено обсъждане: трансформация на българската данъчна система от териториална към смесена.

б) Ново правило за ограничаване на приспадането на лихвите – публикувано за обществено обсъждане: проблемни моменти.

в) Правило за данъчно облагане при напускане на юрисдикцията (exit taxation) – предстои да се публикува за обществено обсъждане, как би повлияло на транзакциите ни?

г) Ново правило за несъотвествия при хибридни образувания и инструменти – предстои да се публикува за обществено обсъждане, би ли се отразило на бизнес средата в България?

д) Възможни промени в общото правило за борба със злоупотребите на чл. 16 от ЗКПО.

ІІ. Проект на Европейската комисия за реформа на общата система за облагане с ДДС и съответно на директивата:

а) Какъв би бил ефектът от въвеждане на фигурата на сертифицирано данъчно задължено лице?

б) Разширяване на обхвата на сега съществуващия режим за „съкратено обслужване на едно гише“ (MOSS – mini one stop shop), какъв би бил ефектът?

в) Планирани облекчения за малкия и средния бизнес.

г) Проблеми, които няма да бъдат разрешени категорично.

д) Проблеми, които биха възникнали при поетапнно въвеждане на реформата.

ІІІ. Практика на Съда на Европейски Съюз (СЕС) по ДДС дела от последната година, която би променила установени от приходната администрация третирания в България.

ІV. Проект на планирания от Европейската комисия данък върху „дигиталните транзакции“ – как би се отразил подобен данък на бизнес средата в България? Възможни подходи на Комисията, дали би бил пряк или косвен, дали платеният дигитален данък би могъл да се освободи по СИДДО?

V. Дискусия относно новата бизнес среда, в която оперираме – до каква степен ни засяга засиленият обмен на информация между администрациите и спазването на какви прости правила би ни спестило бъдещи проблеми с приходната администрация.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Няма  свободни места!

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.