Финанси и счетоводство

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ НАСОКИ НА ОИСР И БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА

Финанси и счетоводство

26 ноември 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: Принципът на независимите пазарни отношения – промени в концепцията и как се отразяват на бизнес цикъла. Въведение в методите за трансферно ценообразуване. Услуги с ниска добавена стойност и фиксирана надбавка от 5% – процедура, улесняваща бизнеса:

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 19 декември (сряда) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

27 – 28 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 27 ноември (вторник) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

4 – 5 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

22 – 23 ноември 2018 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2018 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

29 – 30 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 29 октомври (понеделник) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на

Read More

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Финанси и счетоводство

22 – 24 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – I модул 29 – 30 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – II модул София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма І модул 22 октомври   10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска МСС 16 – Имоти,

Read More

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Данъци, Финанси и счетоводство

19 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Георги Денборов, данъчен адвокат, Теодор Тодоров, одитор във Фикадекс-България НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Програма на семинара: І. Уводни бележки Докъде се простира широко прокламираната анонимност на криптовалутите и какви рискове носи тя. Лектор: Георги Денборов ІІ. Счетоводно третиране на трансакции с

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Финанси и счетоводство

11 – 12 октомври 2018 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ

Финанси и счетоводство

1 – 2 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.  София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Роял” Лектор: Аксения Добазова, регистриран одитор Програма 1 октомври (понеделник) МСФО 9 Финансови инструменти Обхват на стандарта. Определения и примери за финансови инструменти. Първоначално признаване на финансови инструменти. Дата на уреждане и дата на търгуване.

Read More