Финанси и счетоводство

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

4 – 5 април 2019 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Данъци, Финанси и счетоводство

2 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП Програма на семинара: Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ): Йерархия на методите (Наредба № Н-9) Принцип на

Read More

ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО И В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЗА 2019 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

5 март 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: Промени в ЗКПО през 2018 г. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

6 март 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, кв. “Лаута”, бул. “Санкт Петербург” 38, ет. 2, зала “Пълдин” Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. Организационни, счетоводни и технически аспекти

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

26 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране на информация от и към

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Финанси и счетоводство

14 – 15 март 2019 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи,

Read More

ЗАКОНЪТ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И НОВИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Финанси и счетоводство

1 март 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов Семинарът е предназначен за всички задължени лица по ЗМИП : банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители и данъчни консултанти, правни консултанти, брокери

Read More

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

15 февруари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори : Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право; Елка АТАНАСОВА – НОИ Програма на семинара 10.00 – 13.30 ч. І. Промени, свързани с внасянето на осигурителни вноски през 2019 г. Лектор: Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право Закон за бюджета на ДОО за

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2019 Г. Въпроси по годишното счетоводно приключване

Данъци, Финанси и счетоводство

7 -8 февруари 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Моника Петрова, Евгения Попова, Димитър Войнов Възможност за участие в ден по избор 7 февруари 2019 г. 10.00 – 13.30 ч. – Промени в ЗДДС за 2019 г. Министерският съвет прие Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, ДВ, бр. 3/8.01.2019

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Данъци, Финанси и счетоводство

28 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП Програма на семинара: Въведение. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК). Международно утвърдени правила за регулиране на трансферните цени (Ръководство на ОИСР). Принцип на независимите

Read More