Финанси и счетоводство

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финанси и счетоводство

27 май 2021 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Запознаване с основите на финансовия анализ, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятието. Курсистите ще проникнат в същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети.  ще научат да прилагат техники и методи за анализ на финансовите

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

От 31 май 2020 г. до 30 юни 2021 г. (10 занятия от 17.30 ч. до 19.00 ч.)Онлайн обучениеВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците. График за

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство 1. Форми на преобразуване за данъчни цели: вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност, замяна на акции. 1 2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при: преобразуващите се дружества; приемащите и новоучредените дружества; акционерите и съдружниците

Read More

ПРОМЕНИ В ППЗДДС (обн. ДВ бр. 27 / 02.04.2021 г.). НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ В ЕС, ВАЛИДНИ ОТ 01.07.2021 г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор:  Моника Петрова, началник отдел в НАП Цена 80 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

16 април 2021 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн на платформа ZOOMЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара: Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи за

Read More

ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 Г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ ТЕКУЩО ПРЕЗ 2021 Г.

Финанси и счетоводство

24 март 2021 г., 9.30 – 15.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов 1..Нови моменти в годишното приключване на 2020 г.: Данъчни ефекти от Covid-19 Надвнесен корпоративен данък за 2020 г. Промени в ГДД за 2020 г. Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост Промени в регулирането

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

18 март 2021 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът представя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При успешното

Read More

НОВИ МОМЕНТИ В ДДС, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС

Данъци, Финанси и счетоводство

23 – 24 февруари 2021 г., 9.30 – 13.00 ч. (8 учебни часа в два дни по 4 часа)Онлайн семинарЛектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма: Последни разработки и актуални проблеми от дейността на Европейската комисия в областта на ДДС Данъчно задължени лица при електронната търговия. Регистрация по ЗДДС при електронната търговия. Пакет за електронна търговия и т.н.

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 – 5 февруари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 4 февруари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС . Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

7 – 8 декември 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и

Read More