Финанси и счетоводство

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

7 – 8 декември 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 – 16 декември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “Проджект Лаб”, ет. 2, зала “Роял”Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 15 декември (вторник) 10.00 – 13.30 ч.  ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2020 г.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1.    Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.  –         разширяване обхвата на понятието

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

30 ноември – 1 декември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “Проджект Лаб”, ет. 2, зала “Роял”Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 30 ноември (понеделник) ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2020 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство І. Промени в ЗКПО през

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ФИНАНСИСТИ

Финанси и счетоводство

От 2 ноември 2020 г. до 25 ноември 2020 г. (10 занятия от 18.00 ч. до 19.30 ч.)Онлайн обучениеВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е предназначено за управители, финансисти и счетоводители. Продължителността му е 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене

Read More

ФИРМЕНИ РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

19 ноември 2020 г., 10.00 – 18.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва как се представя мениджмънтът в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители. Семинарът е насочен към предприемачи, управители на фирми и финансови специалисти. Цели

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

3 ноември 2020 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът поставя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При

Read More

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

22 октомври 2020 г., 10.00 – 13.15 ч.Практическо онлайн обучениеЛектор: Миглена Иванова, консултант по управление и отчитане на проекти Семинарът е предназначен за управители, финансисти и счетоводители на микро и малки предприятия, бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 9.45 – 10.00 ч. – вход в онлайн

Read More

ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ДОПК, ПРИЛАГАЩИ СЕ ОТ 01.01.2020 г.

Финанси и счетоводство

27 октомври 2020 г., 9.30 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Няма свободни места. Програма на семинара: Какво е трансферно ценообразуване? Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК. Изготвяне на документално досие по трансферно ценообразуване съгласно последните промени в ДОПК – съдържание и

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

29 – 30 октомври 2020 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, Център “Проджект Лаб”, ет. 2, зала “Роял”Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 29 октомври (четвъртък) 10.00 – 13.30 ч.  ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2020 г.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1.    Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.  –         разширяване

Read More

НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗМИП. НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 юли 2020 г., 9.30 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: 1. НОРМАТИВНА УРЕДБА: ПРИКЛЮЧИЛИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ, КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА •             Режим на статика и динамика в спазване на законодателството. •             Приложими списъци с географски критерии. •             Промени в законодателството, резултат

Read More