Финанси и счетоводство

ЛИЗИНГ – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛАГАЩИ НСС

Данъци, Финанси и счетоводство

22 май 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.: Отчитане при наемателите на: разходите за наем – линеен или друг метод допълнителните плащания (ремонти,

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 май 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация на СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране на информация от и към СУПТО.

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

15 – 16 април 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов   Програма на семинара: Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане

Read More

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финанси и счетоводство

16 – 17 май 2019 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Участниците ще се запознаят с основите на финансовия анализ, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятието, ще проникнат в същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети. Курсистите ще научат да прилагат

Read More

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Финанси и счетоводство

Сертифициран обучителен семинар, организиран от „Китов център“ и „Алсас“ ЕООД. 23 април 2019 г., 09.00 – 13.00 ч. София, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев” № 69 Лектори: Антон Михайлов, юрист; Иван Кавръков, юрист Актуалност на темата: Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни закона и

Read More

НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

19 април 2019 г., 9.30 – 17.30 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Програма МСФО 16 Лизинг – цел, обхват и основни различия с МСС 17 Лизинг. Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг. Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти в договор. Комбинация

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Финанси и счетоводство

От 2 април 2019 г. до 9 май 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.) София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум

Read More

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Финанси и счетоводство

29 – 31 май 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. – I модул 20 – 21 юни 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. – ІІ модул София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма І модул 29 май   10.00 – 17.30 ч.  Катя Драгийска МСС 16 – Имоти,

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

4 – 5 април 2019 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Данъци, Финанси и счетоводство

2 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял” Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП Програма на семинара: Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ): Йерархия на

Read More