Финанси и счетоводство

ПРОМЕНИ В ППЗДДС (обн. ДВ бр. 27 / 02.04.2021 г.). НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ В ЕС, ВАЛИДНИ ОТ 01.07.2021 г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

22 април 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор:  Моника Петрова, началник отдел в НАП Цена 80 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

16 април 2021 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн на платформа ZOOMЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара: Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи за

Read More

ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 Г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ ТЕКУЩО ПРЕЗ 2021 Г.

Финанси и счетоводство

24 март 2021 г., 9.30 – 15.30 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектор: Димитър Войнов 1..Нови моменти в годишното приключване на 2020 г.: Данъчни ефекти от Covid-19 Надвнесен корпоративен данък за 2020 г. Промени в ГДД за 2020 г. Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост Промени в регулирането

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

18 март 2021 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът представя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При успешното

Read More

НОВИ МОМЕНТИ В ДДС, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС

Данъци, Финанси и счетоводство

23 – 24 февруари 2021 г., 9.30 – 13.00 ч. (8 учебни часа в два дни по 4 часа)Онлайн семинарЛектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма: Последни разработки и актуални проблеми от дейността на Европейската комисия в областта на ДДС Данъчно задължени лица при електронната търговия. Регистрация по ЗДДС при електронната търговия. Пакет за електронна търговия и т.н.

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2021 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

4 – 5 февруари 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова Програма: 4 февруари (четвъртък) 9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС . Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

7 – 8 декември 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

15 – 16 декември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 15 декември (вторник) I. 10.00 – 13.30 ч.  –  ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2020 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1.    Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.   разширяване обхвата на понятието „нови сгради“  безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на

Read More

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ФИНАНСИСТИ

Финанси и счетоводство

От 2 ноември 2020 г. до 25 ноември 2020 г. (10 занятия от 18.00 ч. до 19.30 ч.)Онлайн обучениеВодещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е предназначено за управители, финансисти и счетоводители. Продължителността му е 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене

Read More

ФИРМЕНИ РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

19 ноември 2020 г., 10.00 – 18.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва как се представя мениджмънтът в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители. Семинарът е насочен към предприемачи, управители на фирми и финансови специалисти. Цели

Read More