Финанси и счетоводство

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА ГИТ

Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

20 февруари 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори : адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване; Теодора Дичева – специалист по трудово право; .  Програма: . 9.30 – 13.00 ч.- Промени в осигуритeлното законодателство за 2023 г. Актуални въпроси. Лектор – Зорница Димитрова . 1. Закон за продължаване действието на разпоредби на

Read More

СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS

Данъци, Финанси и счетоводство

15 февруари 2023 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП   1..Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – същност и основни принципи. 2. Понятието „местно лице“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО. 3. Място на стопанска дейност (МСД). – Общо правило за формиране на МСД. –

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2023 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г.

Финанси и счетоводство

16 – 17 февруари 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 16 февруари 2022 г. . 9.30 – 13.00 ч. Тема 1 – Промени в ЗДДС за 2023 г.  Актуална данъчна практика. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС 1..Въвеждане на 9 % ДДС като постоянна

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2023 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г.

Финанси и счетоводство

25 – 26 януари 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 25 януари 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Промени в ЗКПО за 2023 г. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане по ЗКПО за 2022 г. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Промени в ЗКПО

Read More

ПРОМЕНИТЕ В МСС/МСФО, ПРИЛОЖИМИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2022 г.

Финанси и счетоводство

15 декември 2022 г., 9.30 – 15.30 ч. Онлайн на платформа ZOOMЛектор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор   Програма: 1. Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Имоти, машини и съоръжения – постъпления преди предвидената употреба (Регламент (ЕС) № 2021/1080 от 28 юни 2021 г., Официален вестник, бр. L 234 от 2.7.2021

Read More

ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Данъци, Финанси и счетоводство

16 декември 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Евгения Попова –  главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП . Програма:   1..Актуални моменти при прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2022 г. Ангажименти на работодателите и на физическите лица. Механизъм за ползване на данъчните облекчения за деца за 2022 г.

Read More

ФИРМЕНИ РАЗХОДИ, СЕБЕСТОЙНОСТ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

22 ноември 2022 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва представянето на мениджмънта в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители. Семинарът е насочен към управители на фирми, мениджъри, финансови специалисти, предприемачи. Цели на

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

14 декември 2022 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн на платформа ZOOMЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ   Описание на семинара: Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 19 декември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2022 Г.

Данъци, Финанси и счетоводство

21 ноември и 29 ноември 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн на платформа ZOOMЛектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова . Програма: . 21 ноември 2022 г. , 9.30 – 17.00 ч. Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2022 г. по ЗКПО. Лектор: Димитър Войнов . 1. .Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка

Read More