ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

28 февруари 2020 г., 10.00 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Тодорка Сарафова,
специалист по администриране на персонала;  адв. Станимира Чюбатарова

Програма на семинара:

10.00 – 13.30 ч.  Лектор: Тодорка Сарафова

 1. Комплектоване на лично трудово досие:
 • индивидуален трудов договор
 • уведомление по чл. 62 на ТД
 • длъжностна характеристика и нейните елементи
 • декларации за безопасност на труда и вътрешния трудов ред
 • специфични документи според видовете професии
 • актуализация на трудовото досие
 • заповед и отпуски, болнични листове и други заповеди
 • атестационна карта и обходен лист
 • УП 2 и УП 3
 • срокове за съхранение на документи

14.15 – 17.30 ч.  Лектор: адв. Станимира Чюбатарова

Личните данни в трудовото правоотношение:

 • Защо новият режим за защитата на данните е от особена важност за работодателите.
 • Основания за обработване на лични данни от работодателите.
 • Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.
 • Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.
 • Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.
 • Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС.  Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

Запиши се

Регистрация може да направите и на email office@kitovcenter.com.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.