Зала

Центърът разполага със собствена учебна зала,
в която се провеждат обучения по:

  • Финанси и счетоводство
  • Данъци и осигуряване
  • Здравословни и безопасни условия за труд
  • Управление на проекти
  • Управление на малък и среден бизнес
  • Търговски умения
  • Маркетинг
  • Специализирани езикови курсове
  • Управление на човешките ресурси

Събития

 Залите са подходящи за обучение, тренинги, бизнес-срещи, презентации, коктейли.

Кетъринг

 Осигурен е кетъринг от Матти Ди.