УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Счетоводен семинар

 

17 ЮНИ 2016 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а
Лектори: Ивелина Пенева, Моника Петрова, Евгени Рангелов

10.00 – 11.30 часа
Новият Закон за управление на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Лектор – Ивелина Пенева

10.00 – 11.30 ч.

 • Общи положения на Закона за управление на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • Органи и структури за управление на средства от ЕСИФ.
 • Информационна система за управление и наблюдение.
 • Същност и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 • Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент.
 • Верифициране и сертифициране на разходи.
 • Административнонаказателни разпоредби.

 

 

11.45 – 13.15 часа
Третиране на данъка върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативни програми, съфинансирани от Европейски фондове за периода 2014 – 2020 г.

Лектор – Моника Петрова

 

 • Общи условия.
 • Специфични условия.
 • Документална отчетност.
 • Практически примери за дейности, свързани с проекти по оперативни програми и тяхното третиране по ЗДДС.

 

 

14.00 – 17.15 часа
Финансово управление и контрол

Лектор – Евгени Рангелов

 • Общи условия и допустимост на разходите.
 • Плащания на разходи.
 • Нередности и извършване на корекции.
 • Счетоводно отчитане.

 

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 150 лева без ДДС

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали,много кафе – “Кабо Верде”и вкусен  обяд от
„Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.