ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

Търговски умения

29 юни 2020 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Иван Танев – 
специалист  продажби и водене на търговски преговори

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби, и основно тези, които извършват продажби по телефона. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба по телефон, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, умело задаване на въпроси, умения за презентация пред клиенти по телефона.

Освен теоретична част обучението се състои и от практическа част, в която участниците трябва сами да преговарят по реални казуси от тяхното ежедневие. Това им дава възможност да приложат наученото по време на обучението. Презентацията се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Програма

 Модул 1 – Език и говор

 • Усмивката, мимиките и жестовете по телефона
 • Преодоляване на сценичната треска по телефона
 • Гласът по телефона. Подборът на думите по телефона
 • Интонация, емоционалност, строеж на фразата
 • Вашите способности да се изразявате
 • Стандарти за поведение по телефона
 • Организация на работното пространство
 • Някои грешки при разговор по телефона, които влияят отрицателно върху имиджа на фирмата ни
 • Фази на телефонния разговор
 • Основни етапи на подготовката за телефонен разговор
 • Собствената настройка
 • Преодоляване на “лични бариери” при встъпването в контакт по телефона
 • Започване на разговора
 • Психологически начини за настройване за успешни телефонни разговори
 • Настройка на разговора според нивото на компетентност на събеседника ни
 • Изучаване на потребностите
 • Основни правила за ефективно възприемане на информацията
 • Офериране
 • Потвърждение
 • Приключване на продажбата
 • Дейности след разговора

Модул 2 – Обработка на входящи разговори по телефона (inbound selling)

 • АВС – анализ на клиенти и стоки или услуги
 • Вашите комуникативни способности
 • Техниката за ефективно задаване на въпроси
 • Провеждането на разговорите по сценарий
 • Диагностика на намеренията на клиента или деловия партньор по гласа
 • Активното слушане
 • Техники за манипулиране на продължителността на разговорите
 • Кръстосани продажби
 • Управление на отношенията с клиентите

Модул 3 – Активни или студени разговори (outbound selling)

 • Стратегиите за „студено” търсене и намиране на клиенти
 • Източници за намиране на клиенти
 • Изходящи разговори
 • Как правилно да започнем разговора по телефона – значението на първите думи
 • Думите, които не бива да употребяваме
 • Установяване на човека, който взима решенията, и преодоляване на бариерите при достигането му
 • Основни етапи на разговора, стратегия за воденето му
 • Презентация
 • Продажбени техники
 • Как да представим предимствата на нашия продукт или услуга
 • Обработката на възраженията в 6 стъпки: слушане; въпроси; перефразиране; изолиране на възражение; представяне на решение; затваряне
 • Видове възражения и техният смисъл
 • Техники за ефективно справяне със съмненията и възраженията на клиентите
 • Грешки при телефонирането

Модул 4 – Аргументация и възражения

 • Как да аргументираме цената. Цена и ценност
 • Как да съобщим неприятните новини на клиента
 • Продажби чрез консултиране
 • Как да помогнем на клиента да вземе решение
 • Анализ на ефективността на дейностите ви по телефона
 • Предимства от използване на CRM система

Модул 5 – Среща с клиента

 • Как да защитим доброто впечатление, създадено по телефона
 • Междуличностна комуникация. Вербална, невербална и паравербална комуникация.
 • Комуникация с “трудни” хора
 • Процесът на преговори. Основни елементи на преговарянето
 • Харвардска концепция
 • Мотиви за покупка
 • Положителни комуникационни стимули
 • Приключване на продажбата. Сигнали за готовност за покупка
 • Работа с „трудни” клиенти. Обработка на оплаквания и рекламации

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Обучението ще се проведе при спазване на всички необходими санитарно-епидемични изисквания.

Цена 170 лева без ДДС.

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.