УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ДОСТАВЧИЦИ

Търговски умения

20 септември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Иван Танев – 
специалист по продажби и водене на търговски преговори

Програма на обучението

Модул 1

 • Междуличностна комуникация.
 • Типове възприятия.
 • Специфика на възприемането при възрастните.
 • Десетте правила за активно слушане.
 • Често допускани грешки.
 • Четирите аспекта на посланието.
 • Как могат да се избегнат недоразуменията.
 • Видове обратна връзка.
 • Вербална и невербална комуникация.
 • Език на тялото – разбиране и влияние.
 • Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме.
 • Получаване на обратна връзка.
 • Типове възприемане.
 • Типове характери.
 • Комуникация с “трудни” хора.

 

Модул 2

 • Делови гардероб.
 • Поведение по телефона.
 • Стил и ниво на езика.
 • Дефиниране на лични цели.
 • Определяне на приоритети.
 • Планиране на работата и срещите.
 • Анализ на продуктите и услугите.

 

Модул 3

 • Процесът на преговори.
 • Основни елементи на преговарянето.
 • Многостъпково преговаряне
 • Съгласие по всяка договореност
 • Харвардска концепция.
 • Подготовка, сключване на сделки и изпълнение.
 • Събиране на информация и техники на задаване на въпроси.
 • Изготвяне на дългосрочен план за работа с клиента.

 

Модул 4

 • Справяне с възражения.
 • Процес на убеждаване.
 • Делово общуване.
 • Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.