УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

12 – 13 октомври 2020 г., 10.00 – 17.15 часа
Онлайн семинар
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч.

ПРОГРАМА:

ВЪВЕДЕНИЕ

Терминология и дефиниции.

Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки:

  • Верига на доставки – поглед отгоре.
  • Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

ТИПОВЕ СКЛАДОВЕ

Типове складове – класификации.

Типове складове според начина на съхранение на товарни единици.

Ключови характеристики на складовете.

СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ В СКЛАДА

Складови операции.

Функционални зони при процесите на складиране.

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА

Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства.

Видове стелажни системи.

Анализ и избор на стелажни системи.

Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради.

Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда.

МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СКЛАДОВЕ

Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства.

ВИДОВЕ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ

Видове товарни единици за стоки и материали.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА (WMS)

Системи за управление на складови стопанства (WMS) – общ преглед.

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Цели на инвентаризацията.

Варианти за организация при инвентаризации.

KPI’S

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 320 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Цената включва лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF 

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.