Вътрешнофирмени обучения

Първата стъпка към реализирането на ефективно вътрешнофирмено обучение е анализът на потребностите на компанията. Форматът на вътрешнофирмените обучения осигурява индивидуална работа по конкретен проблем и разрешаването на непредвидена ситуация, специфични за дадения екип и бизнес сегмент.

Тематичните направления, в които Китов Център организира и провежда вътрешнофирмени обучения са:

1. Мениджърски умения
2. Управление и развитие на екип
3. Управление на човешките ресурси
4. Обслужване на клиенти
5. Развитие на продажбите
6. Финанси за нефинансисти
7. Счетоводство и данъци
8. Международни счетоводни стандарти
9. Планиране и бюджетиране
10. Презентационни умения

За да подготвим предложение с примерна програма и ценова оферта, моля изпратете вашето запитване за вътрешнофирмено обучение на e-mail: office@kitovcenter.com