Верига за доставки

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

15 – 16 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА: ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

13 – 14 май 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

11 – 12 февруари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях. ТИПОВЕ

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

5 – 6 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво представлява Demand Planning

Read More

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА ВЪВ ФИРМАТА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

17 – 18 септември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Място и роля на транспорта във веригата на доставки Историческо развитие на логистиката. Въведение в управлението на веригата на доставки. Място и роля на транспорта във веригата на доставки. Класификация на доставчиците на

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

9 – 10 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

18 – 19 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика   ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

ОСНОВИ НА SUPPLY CHAIN MANAGEMЕNT

Верига за доставки, Управление на бизнеса

 28 – 29 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Въведение Развитие на логистиката и произход на Supply Chain Management (управление на веригата на доставки). Дефиниране и разбиране на Supply Chain и Supply Chain Management. Роля и значение на Supply Chain. Цели на Supply

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ

Верига за доставки

22 март 2017 г., 10.00 – 17 .15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: д-р инж. Огнян Томов За кого е предназначен Среден и Висш управленски състав от функционални направления управление и планиране на логистика, доставки, производство, продажби и веригата на доставки.   Преглед на програмата: Курсът запознава участниците с основите на ефективното управление

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ТЪРГОВСКИ ФИРМИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЛОГИСТИКА

Верига за доставки

7 ЮНИ 2016 г., 10.00 – 17 .15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: д-р инж. Огнян Томов За кого е предназначен: Среден и висш управленски състав от направления логистика, доставки, продажби и верига на доставки. Преглед на програмата: Курсът запознава участниците с основите на ефективното управление на материалните запаси и складовото стопанство в търговските

Read More