Обучения и семинари

НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРОМЕНИ ПРИ КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ. ЕЛЕКТРОННОТО ТРУДОВО ДОСИЕ

Човешки ресурси

17 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

 

ПРОГРАМА

.

1. Преглед на промените при командироване на работници и служители от края на март 2023 г.

– промени в дневните пари, дължими на командированите работници;

– промяна и усъвършенстване на уредбата за дневните пари в НКС;

– промяна в уредбата, регулираща заплащането на квартирните пари;

– въведена е възможността заповедта за командироването да е под форвата на електронен документ.

.

2. Електронното трудово досие  – възможности и задължения за работодателите при вземане на решение за въвеждане на електронни трудови досиета.

– Основни законови изисквания при въвеждането на електронни трудови досиета в предприятието, предвидени в Кодекса на труда.

– Информационната система за създаване и съхранение на електронните документи от трудовото досие на работниците и служителите – изисквания и ограничения в Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. 

– Видовете електронни документи, които може да се създават и съхраняват в електронните трудови досиета – къде се посочва кои документ ще бъдат съхранявани като електронни.

– Каква да е реакцията на работодател, ако работникът предоставя документите на хартиен носител, когато е дал съгласие да е адресат на електронни съобщения.

– Електронната препоръчана поща и квалифициран електронен времеви печатса задължителни за ползващите Информационна система за създаване и съхранение на електронни досиета.

– Съхраняване на електронните досиета и осигуряване на достъп до тях на контролните органи на Инспекцията по труда и на работниците и служителите.

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.