Обучения и семинари

ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Човешки ресурси

17 май 2022 г., 9.30 – 13.30 часа
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

 

ПРОГРАМА

1. Преглед на предложените от Министерски съвет текстове за промяна на КТ.

2. Трудовото право и приключването на извънредната епидемична обстановка. Кои разпоредби на „извънредното“ законодателство продължават да се прилагат и кои отпаднаха.

3. Как да договорим трудов договор за работа от разстояние.

4. Сключване на трудови договори за сезонна работа. Кои са особеностите на видовете срочни трудови договори.

5. Преглед на правната уредба за полагане и заплащане на извънреден труд.

6. Възможности за наемане на работа на бежанци от Украйна.

6. Дискусия

 

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 90 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.