УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки

15 – 16 ноември 2021 г., 10.00 – 17.15 часа
Онлайн семинар
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч.

ПРОГРАМА:

1. ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Терминология и дефиниции.
 2. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки:
 • Верига на доставки – поглед отгоре.
 • Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.
1

2. ТИПОВЕ СКЛАДОВЕ

 1. Типове складове – класификации.
 2. Типове складове според начина на съхранение на товарни единици.
 3. Ключови характеристики на складовете.
1

3. СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ В СКЛАДА

 1. Складови операции.
 2. Функционални зони при процесите на складиране.
1

4. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА

 1. Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства.
 2. Видове стелажни системи.
 3. Анализ и избор на стелажни системи.
 4. Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради.
 5. Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда.
1

5. МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СКЛАДОВЕ

 • Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства.
1

6. ВИДОВЕ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ

7. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА (WMS)

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

 1. Цели на инвентаризацията.
 2. Варианти за организация при инвентаризации.
1

9. KPI’S

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 320 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Цената включва лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.