Енциклопедия

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ПО СЧЕТОВОДСТВО в електронен и книжен вариант

Издание на ДЕЛОВА СЕДМИЦА КОНСУЛТ

+ Първото по рода си счетоводно издание

+ ЕНЦИКЛОПЕДИЯТА по всяко време на личния ви компютър

+ Над 2000 термина с техните английски наименования

+ Съобразено с нормативната уредба по счетоводство

+ Подпомага процеса на уеднаквяване на терминологията на счетоводството в практиката

+ Улеснява чуждестранните инвеститори при интерпретирането на счетоводни термини в техния бизнес

Comments (1)

  1. Pingback: tadalafil 20mg lowest price